Prawo o adwokaturze notariacie

 1. ADWOKAT Z URZĘDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE
  ADWOKAT Z URZĘDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE Podstawowe zagadnienia prawne
  W nowoczesnej demokracji, mimo że obywatel ma zdecydowanie większe niż dawniej możli-wości dostępu do wymiaru sprawiedliwości, nadal istnieje znaczna grupa osób, które ze względu na swój status mają ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788376209654 Autor: Rynkun Werner Robert
  LexisNexis
 2. Prawo o notariacie Kodeks etyki zawodowej i inne akty wykonawcze
  Prawo o notariacie Kodeks etyki zawodowej i inne akty wykonawcze
  Publikacja zawiera tekst ustawy – Prawo o notariacie wraz z przepisami intertempo-ralnymi ustawy zmieniającej z 13 czerwca 2013 r. oraz wszystkie akty wykonawcze i Kodeks etyki zawodowej notariusza. Jest to ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788327801401 Autor: LexisNexis
  LexisNexis
 3. Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
  Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
  Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326482854 Autor: Helena Ciepła
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
  Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
  Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszc ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433993 Autor: Oleszko
  Wolters Kluwer Polska
 5. Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi
  Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi
  Książka jest pierwszą pozycją na rynku, która wyjaśnia zgłaszane przez praktyków problemy prawne związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązuj ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326445873 Autor: Helena Ciepła
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne
  Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne
  Ustawa reguluje zasady funkcjonowania Adwokatury,\r\nwskazując cele, do jakich została powołana. Wśród nich należy\r\nprzede wszystkim wymienić udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie\r\nw ochronie praw i ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378064497 Autor: Gawryluk Marek
  LexisNexis Polska
 7. Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych
  Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych
  Książka zawiera również analizę sformułowanych w literaturze poglądów dotyczących tego, jak należy rozumieć dyskutowane przepisy i jakie normy należy z nich wyinterpretować. Przedstawiono także bo ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443817 Autor: Wrzecionek Rafał
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo o notariacie Komplet Cz 1 i Cz 2
  Prawo o notariacie Komplet Cz 1 i Cz 2
  Część I jest pierwszym opracowaniem Prawa o notariacie. Ustawa z 14 lutego 1991 r., wielokrotnie nowelizowana, reguluje zagadnienia ustroju notariatu, których dotyczy część I tej publikacji, i czynności ...
  Wydanie: 2012 Isbn: Autor: Oleszko
  LexisNexis Polska
 9. Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia
  Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia
  Stan prawny 15.10.2012 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325541712 Autor: Aneta Flisek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Spółki komunalne
  Spółki komunalne
  Problematyka spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest uregulowana w kilku aktach prawnych, co przyczynia się w praktyce do konieczności ustalenia hierarchii ich stosowania. W książce om ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8373348523 Autor: Wojciech Gonet
  LexisNexis Polska