Podręcznik urzędnika stanu cywilnego Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego Tom 1

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego Tom 1

Barankiewicz Tomasz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788394871017
Rok wydania: 2018

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego Tom 1

Podręcznik jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy podręcznik omawiający zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego zawierający odniesienie do wielu dziedzin prawa, w tym np. prawa urzędniczego pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, sięgający w dużym stopniu do bogatej literatury przedmiotu i orzecznictwa. Pozycja zawiera kompleksowe i pełne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a także m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.