Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce - praca, pomoc społeczna, nauka, nabywanie nieruchomości

 1. Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
  Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
  Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgromadzony w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246958 Autor: Ewa Podgórska Rakiel
  Wolters Kluwer Polska
 2. Od Czeczenii do Somalilandu Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur
  Od Czeczenii do Somalilandu Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur
  Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy po ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788323536895 Autor: Trojan Wojciech
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa
  Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa
  Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w z ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380857773 Autor: Łabuz Paweł
  Difin
 4. Podatek od wyjścia
  Podatek od wyjścia
  Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381422352 Autor: Nowak Piechota Aneta
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich
  Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne
  Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046196 Autor: Lidia Rubińska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia
  Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia U
  Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmując ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287005 Autor: Gniadzik Magdalena
  C.H. Beck
 7. Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018
  Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018
  Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formalności z ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365986146 Autor: Schiffter Karolina
  Infor Biznes
 8. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r
  Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r
  Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach cora ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947536 Autor: Makowski Mariusz
  Infor
 9. Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej
  Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia
  Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzros ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380855564 Autor: Gawrycka Małgorzata
  Difin
 10. Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny
  Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny
  Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380854901 Autor: Stawicki Roman
  Difin