Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Dotacje oświatowe Beck
  Dotacje oświatowe Beck + płyta CD
  Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Now ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285483 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Vademecum dokumentacji instytucji kultury
  Vademecum dokumentacji instytucji kultury
  W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326979293 Autor: Piotr Ciborski
  Wiedza i Praktyka
 3. Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
  Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
  Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378657118 Autor: Kowalska Ewelina
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 4. Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249188 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 5. 57 problemów zarządzania oświatą
  57 problemów zarządzania oświatą
  Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249874 Autor: Dutka Mucha Małgorzata
  Wolters Kluwer
 6. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r
  Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r
  Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. diametr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326977619 Autor: Wiedza i Praktyka
  Wiedza i Praktyka
 7. Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
  Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
  Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla porat ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380857001 Autor: Paszkowska Małgorzata
  Difin
 8. Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
  Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326977633 Autor: Czarnocka Marzenna
  Wiedza i Praktyka
 9. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funk ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241922 Autor: Mateusz Pilich
  Wolters Kluwer Polska