Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
  Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD
  Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586542 Autor: Paweł Drembkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Dotacje oświatowe
  Dotacje oświatowe
  Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). U ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585071 Autor: Wojciech Lachiewicz
  C.H. Beck
 3. Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249188 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
  Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
  Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604543 Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 6. Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
  Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe praktyczny poradnik – wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym). Rewolucja w oświacie od 1 września 2017 roku
  Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym st ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043683 Autor: Dariusz Skrzyński
  Wydawnictwo ODDK
 7. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funk ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241922 Autor: Mateusz Pilich
  Wolters Kluwer Polska
 8. Dotacje oświatowe Beck
  Dotacje oświatowe Beck + płyta CD
  Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Now ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285483 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928305 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 10. 57 problemów zarządzania oświatą
  57 problemów zarządzania oświatą
  Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249874 Autor: Dutka Mucha Małgorzata
  Wolters Kluwer