Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Dotacje oświatowe
  Dotacje oświatowe + płyta CD Lachiewicz Pawlikowska
  Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). U ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585071 Autor: Wojciech Lachiewicz
  C.H. Beck
 2. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. Stan prawny: 30 lipca 2019 r. z uwzględnieniem zmian do ustawy – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 września 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608589 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 3. System informacji oświatowej
  System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne
  W książce dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Obejmują one w szcz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608633 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 4. Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249188 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 5. Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
  Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe praktyczny poradnik – wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym). Rewolucja w oświacie od 1 września 2017 roku
  Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym st ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043683 Autor: Dariusz Skrzyński
  Wydawnictwo ODDK
 6. Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
  Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku
  Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształci ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609692 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
  Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD
  Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586542 Autor: Paweł Drembkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
  Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół
  Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604543 Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funk ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241922 Autor: Mateusz Pilich
  Wolters Kluwer Polska