Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funk ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241922 Autor: Mateusz Pilich
  Wolters Kluwer Polska
 3. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928305 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 4. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela, prawo pracy i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepis ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075893 Autor: Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
  Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
  Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zosta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788371733338 Autor: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
 6. Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
  Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy Karta Nauczyciela - wersja ujednolicona
  Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zosta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788371733321 Autor: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
 7. Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej
  Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej Poradnik dla zakładowych społecznych inspektorów pracy
  Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higien ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788371733352 Autor: Michta Beata
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
 8. Karta Nauczyciela
  Karta Nauczyciela
  Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283731 Autor: Flisek Aneta
  C.H. Beck
 9. Dotacje oświatowe Beck
  Dotacje oświatowe Beck + płyta CD
  Książka o dotacjach oświatowych na 2018 rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2 ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285483 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o systemie oświaty
  Ustawa o systemie oświaty
  Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , p ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325578725 Autor: Agnieszka Pawlikowska
  Wydawnictwo C.H.Beck