Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
  Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD
  Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586542 Autor: Paweł Drembkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Dotacje oświatowe
  Dotacje oświatowe
  Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). U ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585071 Autor: Wojciech Lachiewicz
  C.H. Beck
 3. Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum Prawo Oświatowe
  Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249188 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
  Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
  Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604543 Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 6. Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
  Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe praktyczny poradnik – wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym). Rewolucja w oświacie od 1 września 2017 roku
  Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym st ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043683 Autor: Dariusz Skrzyński
  Wydawnictwo ODDK
 7. Prawo autorskie w muzeum
  Prawo autorskie w muzeum Przewodnik ze wzorami umów
  Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie którego ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381602068 Autor: Łada Piotr
  Wolters Kluwer
 8. Muzeum bezpieczne
  Muzeum bezpieczne
  Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności i pracownikom jest priorytetem w działalności muzeów. Temu rodzajowi aktywności nadaje się znaczenie nadrzędne wobec bezpieczeństwa fizycznego i konserwatorskieg ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788324234141 Autor: Jaskanis Paweł
  Universitas
 9. Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
  Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
  Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd potrz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381020459 Autor: Kąkol Cezary
  CeDeWu
 10. Rada rodziców po reformie edukacji
  Rada rodziców po reformie edukacji
  Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem Rodzice w szkole. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele projekt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380955783 Autor: Całek Grzegorz
  Impuls