Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe wdrażanie reformy oświaty

 1. Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Ustawa o systemie oświaty Komentarz
  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Cent ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244466 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
  Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy Karta Nauczyciela - wersja ujednolicona
  Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zosta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788371733321 Autor: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
 3. Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej
  Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej Poradnik dla zakładowych społecznych inspektorów pracy
  Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higien ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788371733352 Autor: Michta Beata
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
 4. Dokumentacja kadrowa w szkole Nauczyciele CD
  Dokumentacja kadrowa w szkole Nauczyciele CD
  Prezentujemy zbiór 188 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych dotyczących nauczycieli. Dokumenty zostały sporządzone w oparciu o aktualny stan prawny, uwzględniający przede wszystkim zmiany w Karcie Naucz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326973420 Autor: Kowalski Michał
  Wiedza i Praktyka
 5. Dokumentacja kadrowa w szkole Pracownicy niepedagogiczni CD
  Dokumentacja kadrowa w szkole Pracownicy niepedagogiczni CD
  Publikacja zawiera aż 126 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych przydatnych w sprawach pracowników oświaty niebędących nauczycielami. Dokumenty dotyczą różnych aspektów życia szkoły - począwszy od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326973437 Autor: Kowalski Michał
  Wiedza i Praktyka
 6. Karta Nauczyciela
  Karta Nauczyciela
  Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283731 Autor: Flisek Aneta
  C.H. Beck
 7. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu praktyczne zastosowanie nowych przepisów
  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu praktyczne zastosowanie nowych przepisów
  Publikacja szczegółowo omawia zasady nowego nadzoru pedagogicznego: nowe zadania i obowiązki dyrektora oraz organu kontrolującego. Ekspert interpretuje przepisy oświatowe, wskazuje procedury postępowania ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326971990 Autor: Rudzińska Zofia
  Wiedza i Praktyka
 8. Uchwały regulaminy i procedury szkolne
  Uchwały regulaminy i procedury szkolne Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
  Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolnego: uchwały, regulaminy i procedury wydawane przez organy szkoły. Ekspert zebrał wszystkie kompetencje rady pedagogicznej, rady szkoły oraz rady ro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326971488 Autor: Stebelska Agnieszka
  Wiedza i Praktyka
 9. Dotacje oświatowe Beck
  Dotacje oświatowe Beck + płyta CD
  Książka o dotacjach oświatowych na 2018 rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2 ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285483 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funk ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241922 Autor: Mateusz Pilich
  Wolters Kluwer Polska