Prawo o notariacie Kodeks etyki zawodowej notariusza i inne rozporządzenia

Prawo o notariacie Kodeks etyki zawodowej notariusza i inne rozporządzenia

24.9 zł 20.85 zł

Oleszko


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788327801401
Rok wydania: 2013

Prawo o notariacie Kodeks etyki zawodowej notariusza i inne rozporządzenia

Książka LexisNexis i Oleszko na 2013 rok zawiera tekst ustawy Prawo o notariacie wraz z wykazem aktów zmieniających tę ustawę, niektóre akty wykonawcze oraz tekst Kodeksu etyki zawodowej notariusza. Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.

W świetle zasad funkcjonowania notariatów, wyznaczonych przez Międzynarodową Unię Notariatu, której polski notariat jest członkiem od wejścia w życie obecnego prawa notarialnego, notariusz jest to kompetentny prawnik powołany do uwierzytelniania składanych podpisów i uzgodnionych przez strony umów, sporządzania dokumentów wymagających właściwej formy prawnej, a także do udzielania porad wszystkim osobom, które o to zabiegają, ponadto urząd notarialny jest instytucją publiczną.
Notariusz jest osobą niezależną, tzn. nie jest usytuowany w hierarchii administracyjnej lub w innych organach publicznych.