Prawo o prokuraturze Komentarz
Bestseller

Prawo o prokuraturze Komentarz

239 zł 178.40 zł

Andrzej Kiełtyka


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381077095
Rok wydania: 2017

Prawo o prokuraturze Komentarz Stan prawny 15 lipca 2017 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 12 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1452),1 października 2017 r. (Dz.U. poz. 38) i 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139).

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:

- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,
- powierzenia funkcji Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości, który jest przełożonym wszystkich prokuratorów,
- zniesienia prokuratur wojskowych.

Unormowania wprowadzone w komentowanej ustawie częściowo przywracają regulacje ustawy z 2007 r. Niektóre wprowadzone rozwiązania wzbudzają kontrowersje i w komentarzu też zostały poddane krytyce, w szczególności "niezależność" działania prokuratora.

Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Stan prawny: 15 lipca 2017 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 12 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1452),1 października 2017 r. (Dz.U. poz. 38) i 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139).