Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  Dzięki tej książce gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Książka stanowi wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legisl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588997 Autor: Anna Barczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ochrona środowiska w firmie
  Ochrona środowiska w firmie
  Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046394 Autor: Filip Poniewski
  Wydawnictwo ODDK
 3. Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki
  Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki
  W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605502 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu wła ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611710 Autor: Izabela Dutkowiak
  Wydawnictwo Presscom
 5. Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck
  Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck
  Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325564926 Autor: Magdalena Bar
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Proces inwestycyjno budowlany
  Proces inwestycyjno budowlany
  Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584791 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związ ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586072 Autor: Bartłomiej Opaliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
  Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286183 Autor: Maciej Białek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585897 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ochrona środowiska Zarys wykładu
  Ochrona środowiska Zarys wykładu
  To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środow ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 8360186725 Autor: Paczuski Ryszard
  Oficyna Wydawnicza Branta