Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Ustawa o odpadach Komentarz
  Ustawa o odpadach Komentarz Radecki
  Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609777 Autor: Daria Danecka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
  Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980180 Autor: Agnieszka Jezierska Markocka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo ochrony środowiska 2017 Beck
  Prawo ochrony środowiska 2019 Beck Stan prawny: 8 sierpnia 2019 roku
  Zbiór aktualnych aktów prawnych z prawa ochrony środowiska, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582995 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem
  Dzięki tej książce gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Książka stanowi wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legisl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588997 Autor: Anna Barczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ochrona środowiska w firmie
  Ochrona środowiska w firmie
  Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046394 Autor: Filip Poniewski
  Wydawnictwo ODDK
 6. Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki
  Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki
  W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605502 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu wła ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611710 Autor: Izabela Dutkowiak
  Wydawnictwo Presscom
 8. Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck
  Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck
  Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325564926 Autor: Magdalena Bar
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Proces inwestycyjno budowlany
  Proces inwestycyjno budowlany dla instalacji OZE
  Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584791 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związ ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586072 Autor: Bartłomiej Opaliński
  Wydawnictwo C.H.Beck