Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz
  Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984164 Autor: Tomasz Filipowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska w praktyce gminy Rakoczy
  Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem ko ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381871570 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o odpadach Komentarz
  Ustawa o odpadach Komentarz Radecki Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 sierpnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)
  Komentarz do ustawy o odpadach zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy o ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381609777 Autor: Daria Danecka
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
  Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu wła ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611710 Autor: Izabela Dutkowiak
  Wydawnictwo Presscom
 5. Podstawy gospodarki odpadami
  Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach
  Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu g ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870757 Autor: Tomasz Lewandowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, et ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611284 Autor: Izabela Dutkowiak
  Wydawnictwo Presscom
 7. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
  Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta m ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980180 Autor: Agnieszka Jezierska Markocka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo ochrony środowiska 2017 Beck
  Prawo ochrony środowiska Beck Stan prawny: 8 sierpnia 2019 roku
  Zbiór aktualnych aktów prawnych z prawa ochrony środowiska, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582995 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem
  Dzięki tej książce gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Książka stanowi wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legisl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588997 Autor: Anna Barczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ochrona środowiska w firmie
  Ochrona środowiska w firmie
  Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046394 Autor: Filip Poniewski
  Wydawnictwo ODDK