Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Komentarz
  Jest to komentarz do najnowszej, uchwalonej w 2008 r., tzw. ustawy środowiskowej. Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych przepisów i wynikających z nich konsekwencji są przeznaczone zarówno dl ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788361188209 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wydawnictwo Presscom
 2. Prawo ochrony środowiska 2014 Twoje Prawo
  Prawo ochrony środowiska 2020 Twoje Prawo
  Stan prawny 01.01.2014 rok. Zbiór aktualnych aktów prawnych, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządz ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325559328 Autor: Aneta Flisek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo rolne 2013 Repetytorium Testy
  Prawo rolne 2020 Repetytorium Testy
  Oddajemy do rąk czytelników publikację stanowiącą połączenie i aktualizację dwóch odrębnych opracowań istniejących dotychczas na rynku wydawniczym: Prawo Rolne. Repetytorium autorstwa Marka Jarosi ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326413568 Autor: Pązik Adam
  Wolters Kluwer Polska
 4. Ustawa o odpadach Komentarz 2013
  Ustawa o odpadach Komentarz 2020
  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych pod ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723614 Autor: Pacek Łopalewska
  Wydawnictwo Presscom
 5. Prawne podstawy ochrony środowiska
  Prawne podstawy ochrony środowiska Stan prawny 21.10.2010 rok
  W nowym, zaktualizowanym wydaniu podręcznika, obejmującym stan prawny na 21 października 2010 r., autor przedstawia podstawowe pojęcia i źródła prawa ochrony środowiska, jak również przedmiot i sposob ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326411069 Autor: Aleksander Lipiński
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska Komentarz
  Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów wybitnych znawców poszczegól ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325519414 Autor: Sergiusz Urban
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Międzynarodowe prawo środowiska
  Międzynarodowe prawo środowiska Wybrane zagadnienia systemowe
  Książka Międzynarodowe prawo środowiska prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska. Jej celem jest wskazanie elementów systemu międzynarodowego pr ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326406515 Autor: Maria Kenig Witkowska
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska Ustawa o odpadach. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie prduktowej
  Prawo ochrony środowiska to zbiór aktualnych aktów prawnych, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie - doktora habilitowanego w zakresie prawa ochrony środowiska, Kierownika Katedry Prawa Och ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325517533 Autor:
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska to publikacja, w której autorzy omawiają zasady ogólne prawa ochrony środowiska, organy ochrony środowiska, procedury oddziaływania na środowisko, odpowiedzialność administrac ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376204055 Autor: J Jerzmański
  LexisNexis Polska
 10. Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska
  Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska
  Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografii a nie ma swego odpowiednika w literaturze naukowej. (…) Autor swe wywody opiera na solidnej materii no ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788326403187 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska