Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce-dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej
 2. Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej
 3. Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania
 4. Prawo ochrony środowiska Podręcznik
 5. Ustawa o rybactwie śródlądowym Komentarz
  Ustawa o rybactwie śródlądowym Komentarz
  Wielokrotnie nowelizowana ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym należy do najstarszych w naszym porządku prawnym, a jeśli chodzi o ustawodawstwo w zakresie najszerzej rozumianej ochrony śr ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 837251531X Autor: Wojciech Radecki
  Wydawnictwo Difin
 6. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
  Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
  Niniejsza książka nie jest podręcznikiem nowego prawa ochrony środowiska, jest natomiast monograficznym opracowaniem jednej z kluczowych instytucji prawa ochrony środowiska, jaką jest odpowiedzialność p ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8372512345 Autor: Wojciech Radecki
  Wydawnictwo Difin
 7. Polskie prawo ochrony przyrody
  Polskie prawo ochrony przyrody
  Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie prawnych regulacji dotyczących ochrony przyrody w Polsce. Jest ona podsumowaniem projektu badawczego Prawo ochrony przyrody prowadzonego w Katedrze Prawa Gospodar ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8372516235 Autor: Janina Ciechanowicz McLean
  Wydawnictwo Difin
 8. Uwarunkowania ochrony środowiska Aspekty krajowe unijne międzynarodowe
  Uwarunkowania ochrony środowiska Aspekty krajowe unijne międzynarodowe
  rzekazywane opracowanie obejmuje swym zakresem trzy części. W pierwszej z nich odnajdujemy zagadnienia o charakterze podstawowym z punktu widzenia omawianej problematyki. Determinują one w swoisty sposób da ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8372516375 Autor: Ewa Katarzyna Czech
  Wydawnictwo Difin
 9. Status prawny zwierząt Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt
  Status prawny zwierząt Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt
  Zamiarem autora niniejszej monografii było przedstawienie statusu prawnego zwierząt wraz z całym bogactwem problemów, które przy podjęciu tej problematyki powstają. Podjęcie problematyki statusu prawneg ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8372852200 Autor: Jan Białocerkiewicz
  Wydawnictwo TNOiK
 10. Prawo ochrony srodowiska Wybór przepisów
  Prawo ochrony srodowiska Wybór przepisów
  Niniejsze opracowanie zawiera teksty podstawowych aktów prawnych składających się na dział prawa administracyjnego. jakim jest prawo ochrony środowiska. O wyborze takich a nie innych aktów prawnych o ich ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8372851352 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wydawnictwo TNOiK