Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Prawo ochrony środowiska w kazusach
  Prawo ochrony środowiska w kazusach
  Książka jest zbiorem kazusów z dziedziny prawa ochrony środowiska. Ćwiczenia przeznaczone dla studentów wydziałów prawa. ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8372854186 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wydawnictwo TNOiK
 2. Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska
  ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8388166921 Autor: Jan Boć
  Kolonia Limited - Wrocław
 3. Prawo ochrony środowiska Konwersatoria
 4. Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w Polsce
 5. Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego
  Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego
  Książka dr. Aleksandra Gubrynowicza Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym to kompleksowy przegląd podstawowych mechanizmów prawnych wykorzystywanych przez państwa dla poprawy stanu powietrza atmosfer ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8372061297 Autor: Aleksander Gubrynowicz
  Liber Sp.z o.o.
 6. Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego
  Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego
  Książka dr. Aleksandra Gubrynowicza Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym to kompleksowy przegląd podstawowych mechanizmów prawnych wykorzystywanych przez państwa dla poprawy stanu powietrza atmosfer ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8372061297 Autor: Aleksander Gubrynowicz
  Liber Sp.z o.o.
 7. Wspólna polityka rolna Zagadnienia prawne
  Wspólna polityka rolna Zagadnienia prawne
  Prezentowane opracowanie akademickie dotyczy zagadnień prawnych wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Wraz z uzyskaniem członkostwa Polski w UE ustawodawstwo rolne Wspólnot stało się częścią obow ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8373346833 Autor: Alina Jurecewicz
  LexisNexis Polska
 8. Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę a zbiorowego odprowadzania ściekow oraz czystości i porządku w gminie
  Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę a zbiorowego odprowadzania ściekow oraz czystości i porządku w gminie
  Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie to książka będąca swoistym przewodnikiem po dwóch podstawowych regulaminach, jakie uchwa ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8376200361 Autor: Bartosz Rakoczy
  LexisNexis Polska
 9. Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych
  Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych
  W pracy przedstawiono analizę systemu opodatkowania gospodarstw indywidualnych w Polsce. System ten porównano z wybranymi krajami UE. Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowano głównie założenia ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8375830217 Autor: Kinga Gruziel
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
 10. Prawo ochrony środowiska Odpady Ustawa o odpadach
  Prawo ochrony środowiska Odpady Ustawa o odpadach Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ObowPrzeds
  w komplecie z : Kodeks postępowania administracyjnego KPA postępowanie egzekucyjne w administracji EgzAdmU Prawo o postępowaniu przed sądami daministracyjnymi PostAdmUkodeks pracy KP Państwowa inspekcja pr ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8325501273 Autor: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo C.H.Beck