Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Prawo wodne
  Prawo wodne
  ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8360003130 Autor: Robert Kupisz
  Wydawnictwo STO Krzysztof Zbijowski
 2. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
  Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
  Książka stanowi źródło wiedzy o obecnie stosowanych zasadach i instrumentach WPR. Jest to umiejętne połączenie ekonomicznej analizy przyczyn, mechanizmów i skutków WPR z podstawami prawnymi tej polity ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360501214 Autor: Stanisław Szumski
  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp.z o.o.
 3. Prawo rolne
  Prawo rolne
  Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również pracown ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376014869 Autor: Aleksander Oleszko
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska jest stosunkowo nowym zespołem przepisów, które w wyniku obejmowania swym zakresem kolejnych zagadnień, poszukiwania skuteczniejszych rozwiązań prawnych i dostosowywania norm do ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376017990 Autor: Marek Górski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Komentarz
  Problematyka gospodarowania odpadami opakowaniowymi nabiera w ostatnich czasach coraz większego znaczenia. Rozwój przemysłowy i społeczno-gospodarczy, gwałtowny rozwój produkcji, wymiany i konsumpcji towa ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 978837601464 Autor: Marek Górski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Ustawa o ochronie przyrody
  Ustawa o ochronie przyrody Komentarz
  Niniejszy komentarz w założeniu powinien stanowić praktyczną pomoc przy stosowaniu tego aktu prawnego, regulującego między innymi problematykę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376014494 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawna ochrona przyrody w Polsce Czechach i Słowacji
  Prawna ochrona przyrody w Polsce Czechach i Słowacji Studium porawnoporównawcze
  Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są: polska ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody, czeska ustawa z ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788326401848 Autor: Wojciech Radecki
  Wolters Kluwer Polska
 8. Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji
  Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji
  Zbigniew Bukowski, dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony środowiska Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgosz ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8388500740 Autor: Zbigniew Bukowski
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
 9. Problemy ogólne prawa rolnego
 10. Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu
  Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu
  Prawo rolne i żywnościowe kierujemy przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również praco ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8373331913 Autor: Beata Jeżyńska
  Zakamycze Kantor Wydawniczy