Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
  Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286183 Autor: Maciej Białek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585897 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ochrona środowiska Zarys wykładu
  Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski
  To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środow ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 8360186725 Autor: Paczuski Ryszard
  Oficyna Wydawnicza Branta
 4. Prawo o odpadach wybrane problemy
  Prawo o odpadach wybrane problemy
  Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602822 Autor: Joanna Dmowska
  Wolters Kluwer Polska
 5. Sprawozdania o odpadach komunalnych
  Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych
  Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381282819 Autor: Małgorzata Brzóska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo ochrony środowiska podręcznik
  Prawo ochrony środowiska 2019 Twoje prawo
  Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie:1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. z ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582995 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach
  Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach Zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska
  Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak:- ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248761 Autor: Anna Barczak
  Wolters Kluwer Polska
 8. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim
  Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim
  Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunkó ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600057 Autor: Barczak Anna
  Wolters Kluwer
 9. Prawo ochrony środowiska Rakoczy
  Prawo ochrony środowiska Rakoczy
  Książka z prawa ochrony środowiska została zaktualizowana i uzupełniona o analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki:- handlu e ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249478 Autor: artosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
  Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
  Komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054). Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednoste ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594350 Autor: Katarzyna Leśkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck