Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
  Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
  Komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054). Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednoste ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594350 Autor: Katarzyna Leśkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
  Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
  Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody. W książce omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248525 Autor: Daria Danecka
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo ochrony środowiska Górski
  Prawo ochrony środowiska Górski Kompleksowe przedstawienie regulacji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.
  Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a ta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246255 Autor: Marek Górski
  Wolters Kluwer Polska
 4. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz
  Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597238 Autor: Tomasz Filipowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo ochrony środowiska Komentarz
  Prawo ochrony środowiska Komentarz
  Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289481 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo polowania
  Prawo polowania Pierwsza kompleksowa analiza prawa polowania
  Publikacja stanowi pierwszą kompleksową analizę prawa polowania rozumianego jako prawo podmiotowe do wykonywania polowania na określonym gruncie, będącego kluczową instytucją Prawa łowieckiego. Jej poz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248655 Autor: Witold Daniłowicz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Dokumentacja w gospodarce odpadowej
  Dokumentacja w gospodarce odpadowej decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje
  Książka zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie wymagania formalne muszą spełniać zarówno wytwórcy jak i posiadacze odpadów. W przejrzystych rozdziałach omówione zostały wytyczne dotyczące pos ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326976858 Autor: Rosłoń Dorota
  Oficyna prawa polskiego
 8. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz
  Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz
  Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regional ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595302 Autor: Daria Danecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD
  Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD
  Książka odpowiada na potrzeby urzędników w zakresie uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej kolejnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczących zasad, na jakich można dokonywać wycinki drzew i ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599492 Autor: Jacek Piecha
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo wodne praktyczny przewodnik
  Prawo wodne praktyczny przewodnik
  Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczen ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247016 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska