Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Prawo wodne praktyczny przewodnik
  Prawo wodne praktyczny przewodnik
  Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczen ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247016 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 2. Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
  Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
  Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246590 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 3. Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej
  Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej
  Nowe Prawo wodne wprowadziło wiele zmian, które uporządkowały system zarządzania gospodarkąwodną, implementując dyrektywy unijne, jak również wprowadzając zmiany dla wielu przedsiębiorców, urzędni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975813 Autor:
  Wiedza i Praktyka
 4. Prawo ochrony środowiska
  Prawo ochrony środowiska
  Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 20.12.2018 r., Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1999) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasł ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288521 Autor: C.H. Beck
  C.H. Beck
 5. Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
  Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288866 Autor: Arkadiusz Jówko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
  Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
  Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611550 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wydawnictwo Presscom
 7. Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
  Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
  Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właścicie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611277 Autor: Anna Elżbieta Nieć
  Wydawnictwo Presscom
 8. Prawo ochrony środowiska Boć
  Prawo ochrony środowiska Boć Konwersatoria
  Książka z prawa ochrona środowiska zawiera 11 rozdziałów. Pojęcia, Zasady ogólne, Regulacje horyzontalne, Regulacje sektorowe, Organizacja ochrony, Odpowiedzialność, Pozwolenia na emisję, Wybrane zaga ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788360631331 Autor: Jano Boć
  Kolonia Limited - Wrocław
 9. Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi
  Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi
  W podręczniku analizy mają głównie charakter prawny, związane są z interpretacją i wyjaśnieniem nowych regulacji, obejmują jednak także pewne sugestie praktyczne, wynikające z doświadczeń już prze ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788360631423 Autor: Górski
  Kolonia Limited - Wrocław
 10. Ustawa o lasach Komentarz
  Ustawa o lasach Komentarz
  Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599041 Autor: Jerzy Bieluk
  Wydawnictwo C.H.Beck