Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku
  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku
  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:- o ochro ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078375 Autor: Mozgawa Marek
  Wolters Kluwer
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz
  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz
  Kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).Ustawa wprowadziła wiele ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599911 Autor: Monika Namysłowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce
  Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce
  Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078412 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer
 4. Ustawa o lasach Komentarz Radecki
  Ustawa o lasach Komentarz Radecki
  Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także t ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078115 Autor: Wojciech Radecki
  Wolters Kluwer Polska
 5. WYBRANE PROBLEMY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLA SĄDÓW PRAWO W
  WYBRANE PROBLEMY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLA SĄDÓW PRAWO W
  WYBRANE PROBLEMY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLA SĄDÓW PRAWO WODNE ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360644034 Autor: Lisiecka Halina
  Biuro Doradztwa Ekologicznego
 6. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W ZINTEGROWANEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA
  UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W ZINTEGROWANEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA
  Prezentowana monografia jest kolejną (trzecią wydaną w Polsce), która powstała w wyniku blisko piętnastoletniej współpracy prawników i politologów z Polski, Czech i Słowacji. Książka ta poświęcon ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788360644058 Autor: Lisiecka Halina
  Biuro Doradztwa Ekologicznego
 7. Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz
  Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz
  Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: – z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, – z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjn ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788379308507 Autor: Radecki Wojciech
  Wydawnictwo Difin
 8. Prawo i polityka w ochronie środowiska
  Prawo i polityka w ochronie środowiska
  Prawo i polityka w ochronie środowiska ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8360644020 Autor: Halina Lisicka
  Biuro Doradztwa Ekologicznego
 9. PRAWO O OCHRONIE PRZYRODY KOMENTARZ
  PRAWO O OCHRONIE PRZYRODY KOMENTARZ
  Ustawa o ochronie przyrody podlegała licznym zmianom. Przedostatnia zmiana miała miejsce 7. 12. 2000 r. (Dz. U. z 2001 Nr 3, poz. 21). Tej wersji ustawy poświęcony był komentarz opublikowany w 2001. Rychł ...
  Wydanie: 2001 Isbn: 8391071863 Autor: Sommer Jerzy
  Biuro Doradztwa Ekologicznego
 10. Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie
  Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie
  Przedmiotem orzecznictwa są wybrane zagadnienia prawne ochrony środowiska, omawiane w kontekście rezultatów działalności władzy sądowniczej. Znalazły się w niej przede wszystkim opracowania poświęco ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788364512643 Autor: Rotko Jerzy
  Wydawnictwo Presscom