Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Dokumentacja w ochronie środowiska
  Dokumentacja w ochronie środowiska
  Chcąc ułatwić prawidłową realizację powierzanych obowiązków dotyczących ochrony środowiska, opracowaliśmy płytę CD, „Dokumentacja w ochronie środowiska”. Znajduje się na niej baza dokumentów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975790 Autor: Karolina Szewczyk Cieślik
  Wiedza i Praktyka
 2. Katalog 65 odpadów Opisy skład chemiczny gospodarowanie
  Katalog 65 odpadów Opisy skład chemiczny gospodarowanie
  Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami o ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975806 Autor: Matysiak Bartłomiej
  Wiedza i Praktyka
 3. Emisja do powietrza procedury, wskazówki, zapobieganie
  Emisja do powietrza procedury, wskazówki, zapobieganie
  Dzięki książce pt. \"Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie\" przedsiębiorca dowie się, jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, czy zgłos ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326964046 Autor: Katarzyna Czajkowska Matosiuk
  Wiedza i Praktyka
 4. Prawo rolne Repetytorium Testy
  Prawo rolne Repetytorium Testy
  Zbiór 516 pytań testowych wraz z odpowiedziami będzie pomocny studentom w sprawdzeniu wiedzy i przygotowaniu się do egzaminów. Publikacja stanowi połączenie i aktualizację\r\ndwóch odrębnych opracowań ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439698 Autor: Pązik Adam
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo ochrony środowiska Przepisy w dobrej cenie
  Prawo ochrony środowiska Przepisy w dobrej cenie
  Stan prawny na 10.09.2014 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo ochrony środowiska. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.\r\n Przepisy przeznaczona ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326434785 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 6. Straże w służbie ochrony przyrody
  Straże w służbie ochrony przyrody
  Straż leśna, łowiecka, rybacka i parków narodowych. Pozycja ustrojowa oraz miejsce w systemie organizacyjno-prawnym bezpieczeństwa i porządku publicznego. Publikacja przeznaczona jest dla strażników Pa ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432583 Autor: Stec Roman
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo łowieckie Komentarz Rakoczy
  Prawo łowieckie Komentarz Rakoczy
  Książka przeznaczona jest na rzecz pracowników administracji lasów państwowych i parków narodowych, policji, straży granicznej, prokuratorów, sędziów, pracowników naukowych i żaków wydziałów praw ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326445729 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 8. Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Komentarz
  Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Komentarz
  Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną wsparcie przy stosowaniu artykułów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje z ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326431777 Autor: Radecki Wojciech
  Wolters Kluwer Polska
 9. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obow ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788373787902 Autor: Grzymała Zbigniew
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Prawo wodne Komentarz
  Prawo wodne Komentarz
  Prawo wodne. Komentarz opisuje problematykę planowania w dziedzinie gospodarowania wodami, właściwość organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za gospodarkę wodną z przypisaniem ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376204154 Autor: Jan Szachułowicz
  LexisNexis Polska