Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa, postępowanie, umorzenie, ocena

 1. Ustawa o ochronie przyrody Komentarz Gruszecki
  Ustawa o ochronie przyrody Komentarz Gruszecki
  Komentarz przeznaczony dla prawników, sędziów, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także specjalistów z przedsiębiorstw przesyłowych oraz zajmujących się pielęg ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326444104 Autor: Krzysztof Gruszecki
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech
  Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech
  Jednym z najbardziej aktualnych a jednocześnie tradycyjnie wszechstronnie badanych i obszernie prawnie uregulowanych tematów jest ochrona powietrza wraz z problematyką zmian klimatu i instrumentów prawnych ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8388166980 Autor: Jan Boć
  Kolonia Limited - Wrocław
 3. Prawo ochrony środowiska Podręczniki LexisNexis
  Prawo ochrony środowiska Podręczniki LexisNexis Zagadnienia podstawowe
  Zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. Podręcznik składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378061809 Autor: Bartosz Rakoczy
  LexisNexis Polska
 4. Prawo ochrony środowiska Zarys wykładu
  Prawo ochrony środowiska Zarys wykładu Wybór materiałów, tez orzeczeń, sądów, kazusów oraz testów
  Książka dla studentów prawa, administracji, europeistyki oraz studentów ochrony środowiska. Również pracownicy organów administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakres ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325552817 Autor: Szuma K.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo ochrony różnorodności biologicznej
  Prawo ochrony różnorodności biologicznej
  Książka dla studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w omawianym zakresie. Przydatne będzie również dla pracowników organów administracji realizują ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443107 Autor: Góra
  Wolters Kluwer Polska
 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
  Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
  Dnia 6.3.2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325552596 Autor: Jaśkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Leksykon prawa ochrony środowiska
  Leksykon prawa ochrony środowiska
  Zbiór ponad 400 kluczowych haseł z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w szczególności objaśniających pojęcia dotyczące ochrony powietrza, klimatu, wody, powi ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326416439 Autor: Jerzy Jendrośka
  Wolters Kluwer Polska
 8. Obszary Natura 2000 w prawie polskim
  Obszary Natura 2000 w prawie polskim
  Książka stanowi monograficzne opracowanie nowej w polskim prawie ochrony przyrody instytucji: obszaru Natura 2000. Jest to forma ochrony przyrody będąca wynikiem wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo pol ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788376418490 Autor: Habuda A.
  Wydawnictwo Difin
 9. Ustawa o lasach Komentarz Radecki
  Ustawa o lasach Komentarz Radecki
  Komentarz do ustawy z 28 września 1991 r. o lasach jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy według stanu prawnego na 1 marca 2012 r. Autor komentuje przepis ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378062172 Autor: Radecki Wojciech
  LexisNexis Polska
 10. Koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska
  Koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska
  Koncepcja ta ukazana została w szerszym kontekście problematyki ochrony środowiska jako przedmiotu regulacji prawnej. W opracowaniu nawiązano do systemu gwarancji prawnych ochrony środowiska, przy równocz ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441110 Autor: Iwańska
  Wolters Kluwer Polska