Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

69 zł 55.63 zł

Rafał Woźniak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870009
Rok wydania: 2019

Prawo papierów wartościowych

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak:
pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych,
przenoszenie praw z papierów wartościowych,
podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe),
towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe),
udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne),
regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym.
Przejrzysty układ treści ułatwi Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.