Podatki 2018 Beck Meritum Legis

 1. Rachunkowość instrumentów pochodnych
  Rachunkowość instrumentów pochodnych
  Książka stanowi praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zaprezentowane w niej zagadnienia z ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325584832 Autor: Ożga Paweł
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców
  Podatki i składki w działalności przedsiębiorców
  W publikacji przedstawiono podstawowe obciążenia podatkowe i składkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788379306480 Autor: Felis
  Wydawnictwo Difin
 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej Aspekty prawne i podatkowe
  Publikacja uwzględnia aktualny stan sprawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Uwzględnia także najn ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325571863 Autor: Dorota Białas
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST
  Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Książka zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyją ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043003 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 5. Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz
  Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz
  Komentarz o podatkach i opłatach lokalnych jest dla dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380922815 Autor: Paweł Borszowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych
  Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych
  Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obecn ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325578145 Autor: Przemysław Pest
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw
  Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw
  Tematyka efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw jest jedną z istotniejszych w obszarze regulacji prawa podatkowego, szczególnie z uwagi na relacje pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym. Ninie ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326486302 Autor: Wojciech Sztuba
  Wolters Kluwer Polska
 8. Rozliczanie akcji promocyjnych Opodatkowanie i ewidencja
  Rozliczanie akcji promocyjnych Opodatkowanie i ewidencja
  W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy stosują różnego rodzaju preferencje cenowe w postaci rabatów, premii pieniężnych, sprzedaży premiowej czy programów lojalnościowy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326489730 Autor: Vademecum księgowego
  Wolters Kluwer Polska
 9. Opodatkowanie dochodów transgranicznych
  Opodatkowanie dochodów transgranicznych
  Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w s ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380921573 Autor: Łukasz Andruszkiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego
  Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego
  Książka szczegółowo przedstawia miejsce prewspółczynnika w systemie VAT. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia zasady stosowania przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380923232 Autor: Joanna Pęczek Czerwińska
  Wolters Kluwer Polska