Prawo pracownika do ochrony prywatności

Prawo pracownika do ochrony prywatności

Marcin Wujczyk


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326416651
Rok wydania: 2012

Prawo pracownika do ochrony prywatności

Publikacja w sposób całościowy przedstawia zagadnienie ochrony prywatności pracownika. Odnosi się nie tylko do relacji pracownik-pracodawca, lecz także formułuje ogólną koncepcję prawa do prywatności. W opracowaniu Prawo pracownika do ochrony prywatności przedstawiono opis środków ochrony, jakie przysługują pracownikowi w razie naruszenia jego prawa do prywatności, formułując odpowiedź na pytanie, jakie czynności pracodawcy będą wkroczeniem w sferę prywatności pracownika, a jakie można uznać za dozwolone działania. W pracy zawarto wiele praktycznych przykładów, które pomogą lepiej zrozumieć prezentowane zagadnienia. W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania: kiedy monitoring w miejscu pracy jest dopuszczalny, czy pracodawca może ingerować w wygląd i ubiór pracownika, jakie są granice wykorzystywania wizerunku pracownika przez pracodawcę, w jakich sytuacjach pracodawca może domagać się od pracownika informacji o stanie zdrowia, czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o religii i wyznaniu. Problematyka ochrony prywatności pracownika została przedstawiona w odniesieniu do prawa polskiego i międzynarodowego, orzecznictwa sądowego, a także poglądów doktryny. Książka Prawo pracownika do ochrony prywatności przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, jak również pracowników działów HR oraz pracodawców.