Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcze antykryzysowe, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT
Zapowiedź

Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcze antykryzysowe, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT

Łukasz Prasołek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381987080
Rok wydania: 2020

Prawo pracy

Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców w okresie epidemii spowodowanej COVID-19.
Książka obejmuje materię wynikającą zarówno z ustawodawstwa specjalnego wprowadzonego w czasie epidemii, jak i z przepisów Kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcy dostosowanie się do trudnej sytuacji ekonomicznej. Publikacja zawiera:
Analizę regulacji wynikających z tzw. specustawy związanej z COVID-19, kolejnych tarcz antykryzysowych oraz Kodeksu pracy i RODO,
Rzeczywiste przykłady zastosowania danych instytucji i rozwiązań,
Oficjalne stanowiska UODO, GIP i ZUS,
Odpowiedzi na wiele praktycznych pytań,
Wzory dokumentów do poszczególnych zagadnień.
Tematykę ujętą w 12 rozdziałach książki można podzielić pod kątem merytorycznym na 3 części:
regulacje wynikające z tzw. specustawy związanej z COVID-19,
regulacje wynikające z kolejnych tarcz antykryzysowych 1.0, 2.0 oraz 3.0,
regulacje ogólne wynikające z Kodeksu pracy oraz RODO.
W książce z punktu widzenia pracodawców poruszono wszystkie tematy, które pozostają w obszarze zainteresowania działów HR, gdyż obejmuje ona problematykę:
prawa pracy, w tym bhp,
prawa ubezpieczeń społecznych (zasiłki i składki ZUS),
podatku dochodowego od osób fizycznych,
RODO.
Każdy rozdział poświęcony jest jednemu zagadnieniu, które zostało dogłębnie przeanalizowane, zawiera przykłady zastosowania danych instytucji i rozwiązań oraz, gdy to potrzebne, także wzory dokumentów. W książce wykorzystano dostępne już stanowiska oficjalne UODO, GIP i ZUS, a także wyjaśnienia prezentowane w oficjalnym serwisie rządowym. W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z sytuacją pracodawcy w dobie pandemii COVID-19, jak m.in.:
Jak właściwie zorganizować pracę zdalną?
Jakie elementy warto zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej?
Jak ewidencjonować czas pracy i zlecać nadgodziny w przypadku pracy zdalnej?
Jak udokumentować zasiłki wynikające z obowiązkowej kwarantanny?
Czy na kwarantannie może być wykonywana praca zdalna?
Czy dodatkowe zasiłki opiekuńcze mogą być udzielane na wszystkie dni kalendarzowe w miesiącu?
Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracowników, w stosunku do których wprowadzony zostanie przestój ekonomiczny?
Czy studenci i emeryci pracujący na umowach zlecenia mają prawo do świadczeń postojowych?
Jak ustalić uprawnienie do świadczenia postojowego, gdy dana osoba pracuje na kilku umowach zlecenia z różnymi firmami?
W jaki sposób wprowadzać obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom i czy zawsze daje ono prawo do dofinansowania z FGŚP?
Jakie są różnice w ochronie zatrudnienia pracowników, na których pracodawca otrzymał dofinansowanie z FGŚP oraz z FP?
Kiedy można skracać odpoczynki dobowe do 8 godzin i jak je rekompensować?
Jak wprowadza się 12-miesięczne okresy rozliczeniowe?
Jakie specjalne uprawnienia w zakresie czasu pracy i urlopów mają przedsiębiorstwa z obszaru infrastruktury krytycznej?
W jakich sytuacjach płatnicy składek mogą skorzystać z odroczenia ich płatności, a kiedy ze zwolnienia z ich opłacania?
Jak zwolnienie z opłacania składek ZUS wpłynie na pensję netto pracownika?
Czy w trakcie obniżenia wymiarów czasu pracy załodze można nie odprowadzać wpłat do PPK?
Jakie nowe świadczenia socjalne są zwolnione z opodatkowania?
Jakie przepisy wewnątrzzakładowe mogą być zawieszone na czas kryzysowej sytuacji pracodawcy?
Jak wynagrodzenie za przestój wpłynie na obliczanie innych składników wynagrodzenia?
Czy można przyznać premie pracownikom przychodzącym do pracy mimo zagrożenia epidemicznego?
Czy można mierzyć temperaturę pracownikom powracającym do pracy biurowej?
Czy można zobowiązać pracowników do wypełnienia ankiety o sytuacji zdrowotnej przed powrotem do biura?
Czy można informować załogę o osobach z zakładu pracy odbywających kwarantannę?
Jakie badania lekarskie muszą być przeprowadzane w trakcie epidemii, a jakie są zawieszone?
Kiedy szkolenie bhp może się odbyć całkowicie w formie zdalnej?
Jak zorganizować stanowiska pracy w biurze po powrocie z pracy zdalnej?
Dodatkowym atutem książki jest grono autorów, którzy są praktykami w różnych obszarach tematycznych opisywanych w książce, gdyż zespół zawiera specjalistów z prawa pracy, ZUS, RODO oraz doradcę podatkowego. Wszyscy autorzy łączą pracę doradczą z prowadzeniem szkoleń, co w przypadku tematyki książki miało także duże znaczenie. Dzięki temu bowiem wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autorów – nie są to zatem przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji, a przykłady rzeczywiste.