Meritum Prawo pracy 2019 Florek Patulski

 1. Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580830 Autor: Komentarze Linia orzecznicza
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism. Schematy, tabele
  Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z je ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587888 Autor: Tomasz Niedziński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo a niepełnosprawność
  Prawo a niepełnosprawność wybrane aspekty
  Publikacja stanowi zbiór referatów mających na celu zwrócenie uwagi na wieloaspektowość oraz aktualność korelacji prawa z zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności. Książka została podzielona n ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325573478 Autor: Bosak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Seria z paragrafem pakiet Prawo lex
  Seria z paragrafem pakiet Prawo lex
  W skład pakietu wchodzą Prawo cywilne. Zbiór przepisów, Prawo karne. Zbiór przepisów, Prawo administracyjne. Zbiór przepisów, Prawo pracy. Zbiór przepisów, Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Najbardzi ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432477 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 5. Staż pracy Walorska
  Staż pracy Walorska
  Książka przedstawia instytucję stażu pracy w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym i jest pierwszym opracowaniem monograficznym dotyczącym tego zagadnienia od 1980 r. Zamiarem autorki jest zwró ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326434044 Autor: Walorska
  Wolters Kluwer Polska
 6. Praktyczne aspekty prawa pracy
  Praktyczne aspekty prawa pracy
  Niezbędna książka dla księgowych, oraz właścicieli firm. Zawiera informacje m.in.na temat rozliczania czasu pracy oraz sporządzanie list płac, praktyczne przykłady sposobów naliczania wynagrodzeń. Ja ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788364085697 Autor: Katarzyna Dąbrowska
  INFOR PL S.A.
 7. Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności
  Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności
  Publikacja stanowi zbiór referatów mających na celu zwrócenie uwagi na wieloaspektowość oraz aktualność problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną pracy towarzyszącą zarówno stronom stosunku ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325563493 Autor: Bosak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych
  Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych
  W monografii przedstawiono relacje między spółką dominującą w ramach holdingu (lub w ramach innego rodzaju ugrupowania integracyjnego przedsiębiorców o strukturze koncernowej) a pracownikami spółek za ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432170 Autor: Czarnecki
  Wolters Kluwer Polska
 9. Dokumenty pracownicze wzory i komentarze
  Dokumenty pracownicze wzory i komentarze
  Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz sta ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326431494 Autor: Baran
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Komentarz
  Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Komentarz Ustawa o organizacjach pracodawców. Ustawa o związkach zawodowych
  W komentarzu do ustawy o organizacjach pracodawców przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków pracodawców, ich federacji oraz konfederacji. Autor ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327804679 Autor: Bosak Maria
  LexisNexis Polska