Meritum Prawo pracy 2019 Florek Patulski

 1. Kadry i płace 2013 Oddk
  Kadry i płace 2020 Oddk Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
  Nowe wydanie książki, poza zmianami obowiązującymi od 17 czerwca 2013 roku, uwzględnia również nowe zasady rozliczania podróży służbowych, które są stosowane od 1 marca 2013 roku. Praktyczny przewo ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041788 Autor: Małkowska Danuta
  Wydawnictwo ODDK
 2. Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw
  Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Ujęcie rachunkowości i finansów
  Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc – struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczna weryfikację st ...
  Wydanie: 1999 Isbn: 9788325521349 Autor: Marcin Kędzior
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2013 roku
  Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2013 roku
  W książce omówione zostały obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków. Zagadnienia z nimi związane ujęto w blokach tematycznych: - rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń, - us ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 8389056968 Autor: Małgorzata Kłos
  Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 4. Wszystko o prawie pracy i BHP
  Wszystko o prawie pracy i BHP
  Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko\r\npojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Pr ...
  Wydanie: 2014 Isbn: Autor: Madejek Ewa
  Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 5. Ubezpieczenia zdrowotne poradnik dla płatników i ubezpieczonych
  Ubezpieczenia zdrowotne poradnik dla płatników i ubezpieczonych
  Poradnik zawiera niezbędne informacje z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przydatne dla pracodawców i innych płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawia szczegółowo katalog os ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8372849714 Autor: Justyna Zdanowska
  Dom Wydawniczy ABC
 6. Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza
  Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza
  W poradniku w praktyczny sposób wyjaśniono zagadnienia związane z ochroną mienia pracodawcy. Zawarto bogate orzecznictwo sądowe, wyciągi tematycznie dobranych aktów prawnych oraz skorowidz ułatwiający ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8372476691 Autor: A. Zuradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej
  Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej
  Książka Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej to pierwsza - jak dotychczas - monografia przedstawiająca specyfikę powszechnego towarzystwa emerytalnego jako spółki ak ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8389073382 Autor: Wawrzyniec Rajchel
  Oficyna Wydawnicza Branta
 8. Rozwiązanie stosunku pracy
  Rozwiązanie stosunku pracy
  l stycznia 2004 r. to kolejna przełomowa data w prawie pracy, która w sposób jednakowy dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Tego dnia weszły w życie istotnie zmienione przepisy Kodeksu pracy ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8389073641 Autor: Andrzej Marek
  Oficyna Wydawnicza Branta
 9. Stan spoczynku sędziów i prokuratorów
  Stan spoczynku sędziów i prokuratorów
  Książka stanowi próbę przybliżenia Czytelnikowi sytuacji sędziego w okresie, gdy zakończy on czynną pracę zawodową, podobnie jak rzesze innych osób przechodzących na emerytury lub renty w naszym kra ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8387218189 Autor: Irena Raczkowska
  Centrum Informacji Prawno Finansowej
 10. Układy zbiorowe pracy Praktyczny komentarz
  Układy zbiorowe pracy Praktyczny komentarz
  Od 26 listopada 1994 r., czyli dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, układami zbiorowymi mogły być objęte nie tylko osoby zatrudnione w sferze produkcji materialnej, ale również większość pracownik ...
  Wydanie: 1994 Isbn: 8390183978 Autor: Kazimierz Jaśkowski
  Centrum Informacji Prawno Finansowej