Meritum Prawo pracy 2020 Florek Patulski

 1. Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
  Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
  Książka Góral Z. adresowana jest do praktyków uczestniczących w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa pracy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, przedstawicieli związków zawodowych czy inspekto ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441080 Autor: Góral Z.
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kadry i płace 2013 Oddk
  Kadry i płace 2020 Oddk Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
  Nowe wydanie książki, poza zmianami obowiązującymi od 17 czerwca 2013 roku, uwzględnia również nowe zasady rozliczania podróży służbowych, które są stosowane od 1 marca 2013 roku. Praktyczny przewo ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041788 Autor: Małkowska Danuta
  Wydawnictwo ODDK
 3. Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw
  Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Ujęcie rachunkowości i finansów
  Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc – struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczna weryfikację st ...
  Wydanie: 1999 Isbn: 9788325521349 Autor: Marcin Kędzior
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Wszystko o prawie pracy i BHP
  Wszystko o prawie pracy i BHP
  Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Pr ...
  Wydanie: 2014 Isbn: Autor: Madejek Ewa
  Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 5. Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2013 roku
  Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2020 roku
  W książce omówione zostały obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków. Zagadnienia z nimi związane ujęto w blokach tematycznych: - rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń, - us ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 8389056968 Autor: Małgorzata Kłos
  Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 6. Rozwiązanie stosunku pracy
  Rozwiązanie stosunku pracy
  l stycznia 2004 r. to kolejna przełomowa data w prawie pracy, która w sposób jednakowy dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Tego dnia weszły w życie istotnie zmienione przepisy Kodeksu pracy ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8389073641 Autor: Andrzej Marek
  Oficyna Wydawnicza Branta
 7. Absencja chorobowa w Polsce
 8. Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
 9. Urolpy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  Urolpy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów (wypoczynkowe, na żądanie, macierzyńskie i wychowawcze, szkoleniowe i okolicznościowe, bezpłatne i inne zwolnienia od pracy), a także u ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879822 Autor: Irena Kuźniar
  Wydawnictwo ODDK
 10. Wzorcowa informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  Wzorcowa informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  Z dniem 1 stycznia 2004 r. pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 94 i 941 k.p.).Opracowanie zawiera przygotowany przez specjalistę PIP gotowy ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879458 Autor: Patrycja Potocka
  Wydawnictwo ODDK