Meritum Prawo pracy 2020 Florek Patulski

 1. Ubezpieczenia zdrowotne poradnik dla płatników i ubezpieczonych
 2. Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza
  Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza
  W poradniku w praktyczny sposób wyjaśniono zagadnienia związane z ochroną mienia pracodawcy. Zawarto bogate orzecznictwo sądowe, wyciągi tematycznie dobranych aktów prawnych oraz skorowidz ułatwiający ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8372476691 Autor: A. Zuradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej
  Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej
  Książka Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej to pierwsza - jak dotychczas - monografia przedstawiająca specyfikę powszechnego towarzystwa emerytalnego jako spółki ak ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8389073382 Autor: Wawrzyniec Rajchel
  Oficyna Wydawnicza Branta
 4. Stan spoczynku sędziów i prokuratorów
  Stan spoczynku sędziów i prokuratorów
  Książka stanowi próbę przybliżenia Czytelnikowi sytuacji sędziego w okresie, gdy zakończy on czynną pracę zawodową, podobnie jak rzesze innych osób przechodzących na emerytury lub renty w naszym kra ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8387218189 Autor: Irena Raczkowska
  Centrum Informacji Prawno Finansowej
 5. Książka kontroli sanitarnej
  Książka kontroli sanitarnej
  Opracowana zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz.U. Nr 56, poz. 289). ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8371876 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Dialog społeczny - prawo pracowników do informacji i konsultacji
 8. Ocena ryzyka zawodowego Instruktaż Technik fizykoterapii
  Ocena ryzyka zawodowego Instruktaż Technik fizykoterapii
  Art. 226 k.p. i ? 39 rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997 r. zobowiązują każdego pracodawcę do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Oferujemy trzy rodzaje pomocy specjalistycznych narzęd ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8371876106 Autor: Jerzy Karczewski
  Wydawnictwo ODDK
 9. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza
  Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza
  ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8371876114 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 10. Wybrane elementy rynku pracy
  Wybrane elementy rynku pracy
  Skrócony spis treści Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy (11) Rozdział II Podmioty działające na rynku pracy (23) Rozdział III Wybrane instrumenty rynku pracy (58) Rozdział IV Fundu ...
  Wydanie: 2001 Isbn: 8388278274 Autor: Katarzyna Głąbicka
  Wydawnictwo Elipsa