Meritum Prawo pracy 2019 Florek Patulski

 1. Regulamin pracy
  Regulamin pracy
  Seria Vademecum pracodawcy i pracownika. Tom 28. ...
  Wydanie: 1999 Isbn: 8372510199 Autor: Jan Pióro
  Wydawnictwo Difin
 2. Wybrane elementy rynku pracy
  Wybrane elementy rynku pracy
  Skrócony spis treści Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy (11) Rozdział II Podmioty działające na rynku pracy (23) Rozdział III Wybrane instrumenty rynku pracy (58) Rozdział IV Fundu ...
  Wydanie: 2001 Isbn: 8388278274 Autor: Katarzyna Głąbicka
  Wydawnictwo Elipsa
 3. Absencja chorobowa w Polsce
 4. Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
 5. źródła prawa pracy
  źródła prawa pracy
  Podręcznik poświęcony jest następującej tematyce: źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP; rola związków zawodowych w tworzeniu prawa pracy; rola organizacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy ...
  Wydanie: 2000 Isbn: 8372060606 Autor: Ludwik Florek
  Liber Sp.z o.o.
 6. Urolpy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  Urolpy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
  W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów (wypoczynkowe, na żądanie, macierzyńskie i wychowawcze, szkoleniowe i okolicznościowe, bezpłatne i inne zwolnienia od pracy), a także u ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879822 Autor: Irena Kuźniar
  Wydawnictwo ODDK
 7. Wzorcowa informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  Wzorcowa informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  Z dniem 1 stycznia 2004 r. pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 94 i 941 k.p.).Opracowanie zawiera przygotowany przez specjalistę PIP gotowy ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879458 Autor: Patrycja Potocka
  Wydawnictwo ODDK
 8. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji preparatów czynników lub procesów technologicznych
  Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji preparatów czynników lub procesów technologicznych O działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  Przechowywać 40 lat a w przypadku likwidacji zakładu pracy przekazać ałaściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu ...
  Wydanie: 0 Isbn: Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 9. Rejestr prac których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami preparatami czynnikami
  Rejestr prac których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami preparatami czynnikami Lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu r ...
  Wydanie: 0 Isbn: Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 10. Książka kontroli sanitarnej
  Książka kontroli sanitarnej
  Opracowana zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz.U. Nr 56, poz. 289). ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8371876 Autor:
  Wydawnictwo ODDK