Ilustrowane prawo reklamy

Ilustrowane prawo reklamy

W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa - Prawo własności przemysłowej.
W najnowszym wydaniu publikacja została wzbogacona o liczne ilustracje, dzięki czemu czytelnicy mogą łatwiej zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowej.

Omówiono również nowe zagadnienia, które pojawiły się przede wszystkim w przestrzeni internetowej i mają związek z rozwojem mediów społecznościowych, ale także inne kwestie, takie jak profilowanie reklam czy zakaz reklamy solarium.

W opracowaniu czytelnicy znajdują też odniesienia do kampanii reklamowych, które pojawiały się w ostatnim czasie i które będą mogli przeanalizować pod katem zgodności z przepisami prawa.