PRAWO REKLAMY w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym

PRAWO REKLAMY w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym

49.9 zł 39.59 zł

Stefanicki Robert


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8387148407
Rok wydania: 2003

PRAWO REKLAMY w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym

Podjęte w prezentowanej publikacji rozważania na temat granic prawnych reklamy ujęte zostały w perspektywie prawnoporównawczej. Ich tłem są rozwiązania normatywne przyjęte w Unii Europejskiej i wybranych regulacjach państw członkowskich. Zaletą pracy jest nie tylko oparcie studium na pogłębionej analizie literatury prawniczej krajowej i obcej, ale również szerokie odniesienia do orzecznictwa sądowego, w tym przede wszystkim precedensowych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Autor nie unika przy tym problemów kontrowersyjnych i stara się w sposób klarowny przedstawić własne stanowisko w omawianych kwestiach. Książka może znaleźć odbiorcę wśród studentów zgłębiających wiedzę w zakresie marketingu i prawa własności przemysłowej, przedsiębiorców, agencji reklamowych, a także pełnić służebną funkcję w trudnym, ale organicznie związanym z naszą integracją procesie otwierania się praktyki stosowania prawa na kulturę europejską.