Prawo restrukturyzacyjne komentarz, wzory pism procesowych

 1. Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 14–24 tarczy antykryzysowej 4.0.)
  Kompleksowe omówienie procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19 (art. 14–24 tarczy antykryzysowej 4.0.).Publikacja zawiera szczegółowe omówienie rzą ...
  Wydanie: 2020 Isbn: Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman
  W komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980388 Autor: Piotr Zimmerman
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Stan prawny 7 maja 2020 roku
  Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy komentarza – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzac ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875929 Autor: Robert Kosmal
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz z aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
  Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19). W komentarzu ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985840 Autor: Gurgul Stanisław
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo przedsiębiorców
  Prawo przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej kontrola przedsiębiorców ochrona przedsiębiorców
  Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873215 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny
  Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych
  Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyj ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585792 Autor: Andrzej Głowacki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
  Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z suplementem elektronicznym
  Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043263 Autor: Krzysztof Czerkas
  Wydawnictwo ODDK
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) restrukturyzacja na gruncie cen transferowych
  Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechni ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589635 Autor: Jarosław Mika
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Obowiązywanie szczególnych regulacji Covid-19 i podejmowane ograniczenia, które dotykają większość sektorów gospodarczych, przyczyniają się do zachwiania płynności firm i wzrostu liczby postępowań ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595685 Autor: Robert Pabis
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia
  Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia Perspektywa międzynarodowa
  W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw w architekturze współczesnego otoczenia. Zwrócono uwagę na zjawiska kryzysowe oraz perspektywy innowacyjnego spojrzenia na k ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410562 Autor: Porada Rochoń Małgorzata
  Wydawnictwo Difin