Prawo restrukturyzacyjne komentarz, wzory pism procesowych

 1. Prawo pomocy publicznej
  Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Komentarz Regulacje Covid19
  Komentarz jako pierwszy na rynku szczegółowo omawia ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Druk sejmowy Nr 300), będącą odpowiedzią ustawodawcy na ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381987158 Autor: Piotr Zimmerman
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Kolejne, 3 wydanie zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz zmiany legislacyjne, które dotycząc m.in.: zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innym ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985239 Autor: Robert Pabis
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz
  Publikacja zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381988216 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny
  Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych
  Autorzy publikacji położyli nacisk zwłaszcza na praktyczne ujęcie przepisów ustawy, w taki sposób, aby były one pomocne zwłaszcza przedsiębiorcom. Poprzez komparatystyczne zestawienie biznesowej defini ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985222 Autor: Andrzej Głowacki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman
  W komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980388 Autor: Piotr Zimmerman
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Stan prawny 7 maja 2021 roku
  Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy komentarza – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzac ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875929 Autor: Robert Kosmal
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz z aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
  Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19). W komentarzu ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985840 Autor: Gurgul Stanisław
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo przedsiębiorców
  Prawo przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej kontrola przedsiębiorców ochrona przedsiębiorców
  Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873215 Autor: Bartosz Rakoczy
  Wolters Kluwer Polska
 9. Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
  Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z suplementem elektronicznym
  Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043263 Autor: Krzysztof Czerkas
  Wydawnictwo ODDK
 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) restrukturyzacja na gruncie cen transferowych
  Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechni ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589635 Autor: Jarosław Mika
  Wydawnictwo C.H.Beck