Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Bestseller

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

59 zł 49.05 zł

Smyczyński Tadeusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381282376
Rok wydania: 2018

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustrojów majątkowych. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.:

- zawarcia i unieważnienia małżeństwa,
- ustrojów majątkowych małżeńskich,
- władzy rodzicielskiej,
- opieki i kurateli.