Prawo rodzinne Strzebinczyk

Prawo rodzinne Strzebinczyk

63 zł 49,61 zł

Jerzy Strzebinczyk


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380924116
Rok wydania: 2016

Prawo rodzinne Strzebinczyk

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które nie dopuszczają do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa oraz wskazują na konieczność sięgnięcia po określone formy pomocy rodzicom, zanim sąd, kierując się dobrem dziecka, podejmie decyzję o jego oddzieleniu od rodziców.
Autor w sposób szczegółowy przedstawia zagadnienia materialnoprawne prawa rodzinnego, jednocześnie ukazując ich powiązania z podstawowymi zasadami proceduralnymi oraz przepisami uzupełniającymi, zawartymi w odrębnych aktach prawnych. W podręczniku wyszczególniono najważniejsze trudności interpretacyjne, jakie powstają podczas stosowania przepisów prawa rodzinnego i w tym zakresie zaprezentowano aktualne kierunki wykładni przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa. Będzie stanowić także cenną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych.
Stan prawny: 20 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 448, oczekuje na podpis Prezydenta RP)