Prawo rynku wewnętrznego System Prawa Unii Europejskiej Tom 7
Zapowiedź

Prawo rynku wewnętrznego System Prawa Unii Europejskiej Tom 7

System Prawa Unii Europejskiej


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584708
Rok wydania: 2019

Prawo rynku wewnętrznego

System Prawa Unii Europejskiej. Prawo rynku wewnętrznego" przedstawia szczegółowe założenia i zasady rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W publikacji szeroko zostały omówione strukturalne i sektorowe aspekty rynku wewnętrznego z zakresu m.in. ochrony, obywatelskich swobód rynkowych, podatków bezpośrednich ochrony konkurencji oraz E-rynku wewnętrznego. Autorzy w swoich rozważaniach poruszyli również problematykę rynku wewnętrznego UE w wymiarze globalnym, analizując współpracę Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Dodatkowo w publikacja znajduje się dogłębne omówienie:

Rynku farmaceutycznego UE. Publikacja przedstawia jego strukturę instytucjonalną oraz ogólne zasady dotyczące wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych;
Rynku energetycznego UE. W książce zostały przedstawione podstawy prawne i zakres polityki energetycznej UE, regulacje rynku elektroenergetycznego i gazowego, a także zagadnienia z zakresu transeuropejskiej sieci energetycznej oraz zastosowania energii ze źródeł odnawialnych;
Unii Gospodarczo-Walutowej. Autorzy w swoich rozważaniach przedstawili historię integracji walutowej i strukturę instytucjonalną Unii Gospodarczo-Walutowej, instrumenty polityki walutowej oraz problematykę kryzysu w strefie euro;
Rynku finansowego UE. Publikacja zawiera omówienie zasad rynku finansowego, specyfiki jego regulacji oraz systemu bezpieczeństwa i ochrony publicznoprawnej, z uwzględnieniem systemów gwarancyjnych w sektorze bankowym, ubezpieczeń i kapitałowym.
Ponadto w książce wyodrębniony został rynek usług finansowych i analiza ochrony konsumenta w zakresie usług depozytowych, kredytowych, a także inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Autorzy w swoich rozważaniach poruszają również problematykę Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz Europejskiej Unii Bankowej.

Publikacja uwzględnia zarówno polską jak i europejską literaturę związaną z tematyką prawa UE oraz najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień.