Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Uczestnicy postępowania upadłościowego
  Uczestnicy postępowania upadłościowego. Uprawnienia i powinności uczestników w postępowaniu upadłościowym
  Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco z ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603546 Autor: Marek Mrówczyński
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802)
  W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłoś ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875813 Autor: Janda Paweł
  Wolters Kluwer Polska
 3. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
 4. Upadłość w praktyce
  Upadłość i restrukturyzacja deweloperów Komentarz
  Komentarz o Upadłości i restrukturyzacji deweloperów jest dla adwokatów, radców prawnych i sędziów uczestniczących w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, deweloperów oraz pracowników inst ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608138 Autor: Marek Porzycki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo upadłościowe Komentarz
  Postępowanie upadłościowe współczesne problemy stosowania
  Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Prymat postępowań restrukturyz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604505 Autor: Izabella Gil
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580229 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580236 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłoś ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074209 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  Wolters Kluwer
 9. Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327805645 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  LexisNexis Polska
 10. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spół ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788363251161 Autor: Edward Kosakowski
  Wydawnictwo Rachunkowość