Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: d ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077507 Autor: Hrycaj Anna
  Wolters Kluwer
 2. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłoś ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074742 Autor: Janda Paweł
  Wolters Kluwer
 3. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłoś ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074209 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  Wolters Kluwer
 4. Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: - zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od nie ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588564 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spół ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788363251161 Autor: Edward Kosakowski
  Wydawnictwo Rachunkowość
 6. Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
  Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
  Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważyws ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325543747 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
  Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na\r\nstrukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. D ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325566487 Autor: Robert Lewandowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327805645 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  LexisNexis Polska
 9. Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokr ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380921719 Autor: Gil Piotr
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo upadłościowe i naprawcze 2016 Beck
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2016 Beck
  Stan Prawny luty 2016 rok. Poręczne kieszonkowe wydanie Prawa upadłościowego i naprawczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego prze ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325584337 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck