Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Upadłość w praktyce
  Upadłość w praktyce
  Komentarz o Upadłości i restrukturyzacji deweloperów jest dla adwokatów, radców prawnych i sędziów uczestniczących w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, deweloperów oraz pracowników inst ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608138 Autor: Marek Porzycki
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Prymat postępowań restrukturyz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604505 Autor: Izabella Gil
  Wolters Kluwer Polska
 3. Uczestnicy postępowania upadłościowego
  Uczestnicy postępowania upadłościowego
  Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco z ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603546 Autor: Marek Mrówczyński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
  Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580229 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580236 Autor: Rafał Adamus
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: d ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077507 Autor: Hrycaj Anna
  Wolters Kluwer
 7. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłoś ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074742 Autor: Janda Paweł
  Wolters Kluwer
 8. Prawo upadłościowe Komentarz
  Prawo upadłościowe Komentarz
  Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłoś ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074209 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  Wolters Kluwer
 9. Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
  Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327805645 Autor: Aleksander Jerzy Witosz
  LexisNexis Polska
 10. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spół ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788363251161 Autor: Edward Kosakowski
  Wydawnictwo Rachunkowość