Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
  Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
  Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważyws ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325543747 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
  Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na\r\nstrukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. D ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325566487 Autor: Robert Lewandowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokr ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380921719 Autor: Gil Piotr
  Wolters Kluwer Polska
 4. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spół ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788363251130 Autor: Wrześniewski
  Wydawnictwo Rachunkowość
 5. Upadłość w praktyce Komentarz orzecznictwo piśmiennictwo wzory przykłady przepisy
  Upadłość w praktyce Komentarz orzecznictwo piśmiennictwo wzory przykłady przepisy
  Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne ( ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416786 Autor: Waldemar Podel
  Wydawnictwo Difin
 6. Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Zimmerman
  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Zimmerman
  Powyższe opracowanie Zimmermana zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325568788 Autor: Zimmerman Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców Aspekty prawne ekonomiczne i organizacyjne
  Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców Aspekty prawne ekonomiczne i organizacyjne
  Opracowanie prezentuje kompleksowe wyniki badań w zakresie efektywności odzyskiwania wierzytelności przedsiębiorców od ich dłużników w polskich procedurach upadłościowych.Badania zostały przeprowadzo ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416731 Autor: Babiarz Mikulska Katarzyna
  Wydawnictwo Difin
 8. Przedsiębiorca w obliczu upadłości Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce
  Przedsiębiorca w obliczu upadłości Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce
  prawo prawo gospodarcze prawo handlowe prawo gospodarcze i handlowe upadłość przedsiębiorczość Praca składa się z czterech rozdziałów także wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucj ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788373788596 Autor: Morawska Sylwia
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości
  Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości
  Celem książki jest przedstawienie zagadnień wiążących się ze stanowiskiem prawnym syndyka jako strony w strukturze statycznej i dynamicznej procesu dotyczącego masy upadłości. Poruszono w niej kwestie ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325551711 Autor: Przemysław Feliga
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością
  Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością
  W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczn ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788376419091 Autor: Nowak Jacek
  Wydawnictwo Difin