Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
  Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego Zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 1346/2000
  Książka jest adresowana do sędziów upadłościowych, syndyków, adwokatów, radców prawnych, a także przedstawicieli nauki zajmujących się poruszana tematyka. W książce ujęto wyniki badan empiryczny ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441448 Autor: Filipiak
  Wolters Kluwer Polska
 2. Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw
  Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw
  Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gos ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416991 Autor: Jacek Nowak
  Wydawnictwo Difin
 3. Sytuacja prawna syndyka masy upadłości
  Sytuacja prawna syndyka masy upadłości
  Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374833448 Autor: Gill
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców Aspekty prawne ekonomiczne i organizacyjne
  Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców Aspekty prawne ekonomiczne i organizacyjne
  Badania zostały przeprowadzone na podstawie akt upadłościowych z okresu obowiązywania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od dnia 1 maja 2004 r. do końca 2010 r.), więc wykazują nie tylko istotny wa ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416731 Autor: Katarzyna Babiarz Mikulska
  Wydawnictwo Difin
 5. Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
  Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
  W publikacji – traktującej głównie o roli analizy i oceny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – przedstawiono niektóre metodyczno-praktyczne problemy analizy ekonomicznej i oceny eksperckie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416366 Autor: Ryszard Borowiecki
  Wydawnictwo Difin
 6. Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości
  Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości Objętych zakresem zastosowania rozporządzenia rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
  Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości według rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie coraz częście ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326413700 Autor: Anna Hrycaj
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie
  Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie
  Podręcznik akademicki dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki uchwalonego w dniu 28 lutego 2003 r. - Prawa upadłościowego ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376017716 Autor: Feliks Zedler
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz
  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Duże Komentarze Becka
  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień: ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach, z zakresu międzynarodowego postępowania ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325527594 Autor: Gurgul Stanisław
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa
  KRSU Krajowy Rejestr Sądowy. KSH kodeks spółek handlowych. MSiGuU Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prezentowana Edycja Sądowa zawiera w zasadzie kompletny zbiór podstawowych aktów normatywnych dotyczących ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325559557 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa
  Publikacja obejmuje kompletny zestaw podstawowych aktów normatywnych dotyczących spółek handlowych także ich otoczenia prawnego, a zarówno spółek europejskich. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Fo ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325565947 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck