Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie
  Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz
  Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie (powierniczych czynności zabezpieczających) w kontekście upadłości, po poważnych zmianach w tym zakresie wpr ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325515355 Autor: Adamus Rafał
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Meandry upadłości przedsiębiorstw
  Meandry upadłości przedsiębiorstw Klęska czy druga szansa?
  Książka dotyczy problematyki bardzo ważnej w warunkach naszego kraju. Szczególnie interesujące są opisane studia przypadków oraz wnioski i uogólnienia wypływające z badań. Rozważania prowadzą do je ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788373784871 Autor: Elżbieta Mączyńska
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej
  Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej
  Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana - na rzecz i ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325507732 Autor: Marek Szydło
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Upadłość transgraniczna w prawie UE
  Upadłość transgraniczna w prawie UE
  Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem wspólnot ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8325501419 Autor: Tomasz Chilarski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce
 6. Prawo upadłościowe i naprawcze Vademecum dla przedsiębiorców
  Prawo upadłościowe i naprawcze Vademecum dla przedsiębiorców
  Książka Prawo upadłościowe i naprawcze. Vademecum dla przedsiębiorców jestprzystępnym dla osób niebędących prawnikami omówieniem treści i procedur prawa upadłościowego i naprawczego, według któr ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8389073625 Autor: Maria Anna Majewska Jurys
  Oficyna Wydawnicza Branta
 7. Postępowanie naprawcze w świetle ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
  Postępowanie naprawcze w świetle ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów.
  Postępowanie naprawcze uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze może stać się ważnym instrumentem służącym oddłużeniu i restrukturyzacji przedsiębiorcy zagrożo ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8389073781 Autor: Adamus Rafał
  Oficyna Wydawnicza Branta
 8. Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze poradnik praktyczny dla dłużników z wzorami pism procesowych
  Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze poradnik praktyczny dla dłużników z wzorami pism procesowych
  Prezentowana książka jest przewodnikiem po najważniejszych dla dłużników instytucjach nowego Prawa upadłościowego i naprawczego. Krok po kroku przedstawiono poszczególne etapy postępowania - poczynaj ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879857 Autor: Tomasz Hutor
  Wydawnictwo ODDK
 9. Spółka w upadłości układowej
  Spółka w upadłości układowej
  Funkcjonowanie spółki handlowej w upadłości z możliwością zawarcia układu należy do zagadnień budzących wiele wątpliwości zarówno w doktrynie prawa handlowego, jak i w praktyce. Proces upadłości ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8373349940 Autor: Antoni Witosz
  LexisNexis Polska
 10. Ogłoszenie upadłości
  Ogłoszenie upadłości Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym
  Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym to książka poświęcona jednemu z podstawowych zagadnień prawa upadłościowego materialnego ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376203959 Autor: Joanna Kruczalak Jankowska
  LexisNexis Polska