Komentarze do prawa upadłościowego

 1. Trudności finansowe a upadłość firm
  Trudności finansowe a upadłość firm Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych
  Dotychczasowe publikacje profesora Edwarda I. Altmana spowodowały, że stal się On niekwestionowanym autorytetem w środowisku akademickim i finansowym w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Modele Altmana znane ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360089651 Autor: Edward I. Altman
  Wydawnictwo CeDeWu
 2. Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji
  Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji
  Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych w książce jest niezwykle aktualna i bardzo trudna, a jej znaczenie będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale wzrastającej k ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788375561357 Autor: Tomasz Korol
  Wydawnictwo CeDeWu
 3. Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Stan prawny: 1.09.2009 r. - hasła do każdego artykułu - przejrzysty układ treści - poręczny format ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376019871 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 4. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
  Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
  W swej rozprawie habilitacyjnej dr Wojciech Klyta omawia uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych. Formułuje definicję międzynarodowego prawa o niewypłacalności oraz wskazuje zasadnicze kierunki ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8376010465 Autor: Wojciech Klyta
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo upadłościowe i naprawcze
 6. Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie
  Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie
  Podręcznik przedstawia w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawaną europejskiego postępowania upadłościowego. Praca umożliwia ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8374440651 Autor: Feliks Zedler
  Zakamycze Kantor Wydawniczy
 7. Likwidacja upadłościowa
  Likwidacja upadłościowa
  Książka przedstawia szeroko rozumianą problematykę likwidacji przeprowadzanej w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. W kolejnych rozdziałach ujęte zostały za ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374441720 Autor: Marek Koenner
  Zakamycze Kantor Wydawniczy
 8. Prawo upadłościowe i naprawcze 2015 Ustawy Becka
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2015 Ustawy Becka
  Stan Prawny 01.2015 rok. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Jest to seria adresowana do prawników, pra ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325570583 Autor: Beck
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo upadłościowe i naprawcze 2015 Beck
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2015 Beck
  Stan Prawny lipiec 2015 rok. Poręczne kieszonkowe wydanie Prawa upadłościowego i naprawczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego pr ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576615 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo upadłościowe i naprawcze 2013 Twoje Prawo
  Prawo upadłościowe i naprawcze 2013 Twoje Prawo
  Stan Prawny 01.2013 rok. Poręczne kieszonkowe wydanie Prawa upadłościowego i naprawczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepi ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325540135 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck