Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

299 zł 212.35 zł

Aleksander Jerzy Witosz


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788327805645
Rok wydania: 2014

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani księgowi bądź prawnicy obsługujący uczestników postępowania upadłościowego.
W większości uwag do poszczególnych artykułów podane są więc informacje o praktycznym znaczeniu dla każdego z uczestników postępowania upadłościowego lub naprawczego.
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym ustawę z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, która w odniesieniu do zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym weszła w życie 12 czerwca 2013 r. wprowadziła ona szczególną regulację dotyczącą upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Komentarz adresowany do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, referendarzy sądowych, a także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności zaś do praktyków postępowań upadłościowych i naprawczych (sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych).
Stan prawny komentarza na 25 marca 2014 roku