Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Feliks Zedler


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Isbn: 8374440651
Rok wydania: 2004

Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Podręcznik przedstawia w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawaną europejskiego postępowania upadłościowego. Praca umożliwia zapoznanie się ze strukturą tego prawa, przebiegiem postępowań upadłościowych i naprawczych, a także z jego podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi. Poznanie tych zagadnień ułatwi właściwe stosowanie przepisów prawa upadościowego i naprawczego w praktyce.