Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka
Bestseller

Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka

65 zł 52.42 zł

Agnieszka Fiutak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288668
Rok wydania: 2019

Prawo w medycynie Fiutak

Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich popełnienie.

Książka prawo w medeycynie składa się z trzech części:
- pierwszej, zawierającej wiadomości ogólne, regulacje dotyczące form wykonywania zawodu czy praw i obowiązków personelu medycznego;
- drugiej, poświęconej analizie odpowiedzialności pracowników medycznych z uwzględnieniem czterech rodzajów odpowiedzialności, tj. cywilnej, pracowniczej, karnej i zawodowej oraz nowe rozwiązanie dotyczące postępowania przed komisjami ds. zdarzeń medycznychmedycznych;
- trzeciej – obejmującej nowe ustawy z zakresu ochrony zdrowia, tj. ustawę o działalności leczniczej, o refundacji, o systemie informacji.

Zamiarem Autorki było stworzenie takiego podręcznika, który zbierze w jednym opracowaniu najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych oraz w jasny i przystępny sposób omówi te zagadnienia. Niniejsza pozycja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa, studentów prawa, jak również do osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, adwokata, radcy prawnego, a także do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawnomedycznymi, chociażby pacjentów, w związku z udzielaniem im świadczeń zdrowotnych i występowaniem błędów medycznych.