Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Zapowiedź

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Lidia Bagińska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325545192
Rok wydania: 2018

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki.
Informacje zawarte w komentarzu umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu weksla czy czeku oraz odpowiedniego orzecznictwa. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia najczęściej występujące w praktyce dotyczące skutków wystawienia weksla, także weksla in blanco, formy weksla, poręczenia wekslowego, przenoszenia praw z weksla przez indos oraz sądowemu dochodzeniu należności z weksla w postępowaniu nakazowym i zarzutom wekslowym.
Komentarz przyczynia się do zrozumienia jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa jaką jest prawo wekslowe i czekowe. Wiedza zawarta w komentarzu umożliwia świadome oraz bezpieczne korzystanie z weksli i czeków w praktyce, które są instrumentami finansowymi o wyjątkowo licznych funkcjach i zastosowaniach.
Komentarz do prawa wekslowego i czekowego poprzedzony został wprowadzeniem, które w sposób łatwy i przystępny wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i pozwala na całościowe zapoznanie się z tematyką prawa wekslowego i czekowego.
Wprowadzenie jest ułatwieniem dla osób, które rozpoczynają naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i czekowego, bądź też usystematyzować zdobytą już wiedzę z tej dziedziny prawa.
Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych, prokuratorskich oraz komorniczych.
Publikacja ta przydatna będzie także dla innych osób mających do czynienia w praktyce z wekslem lub czekiem, tj. dla bankowców, komorników, księgowych, biegłych rewidentów, syndyków, przedsiębiorców, doradców i pracowników instytucji finansowych oraz przedsiębiorców.