Prawo własności przemysłowej komentarz
Zapowiedź

Prawo własności przemysłowej komentarz

Joanna Sieńczyło Chlabicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588706
Rok wydania: 2020

Prawo własności przemysłowej komentarz

Nakierowany w szczególny sposób na praktykę stosowaną w UE Komentarz, bazując na tekście jednolitym (Dz.U. z 2017 r. poz. 776), prezentuje i szczegółowo omawia również najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 20.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), podyktowane koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej nr 2015/2436 z 16.12.2015 r., ujednolicającej ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.