Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

148 zł 125.07 zł

Izabela Dutkowiak


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611710
Rok wydania: 2018

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanych ze sporządzaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: od przygotowania, poprzez samą ocenę oddziaływania, aż po wnioski i ich konsekwencje dla zaangażowanych podmiotów. Czytelnik znajdzie w książce cenne informacje dotyczące m.in.:

nowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej,
planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
tworzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym,
mechanizmu „salami slicing”.

Opracowanie zawiera również omówienie najistotniejszych kwestii związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, w tym objętych programem Natura 2000. Publikacja uwzględnia nowelizację prawa wodnego oraz aktualne orzecznictwo. Ponadto została wzbogacona o najważniejsze wzory pism tworzonych w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.