Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2018

 1. Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia public ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247078 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 2. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platfor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611697 Autor: Ewa Kisiel
  Wydawnictwo Presscom
 3. Elektronizacja zamówień publicznych
  Elektronizacja zamówień publicznych
  Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247054 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 4. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247641 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 5. Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie C ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611680 Autor: Andrzej Łukaszewicz
  Wydawnictwo Presscom
 6. Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611611 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 7. Komisja przetargowa w praktyce Filipek
  Komisja przetargowa w praktyce Filipek Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności
  Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstru ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611055 Autor: Filipek Małgorzata
  Wydawnictwo Presscom
 8. Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242134 Autor: Andała Sępkowska Justyna
  Wolters Kluwer
 9. Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281089 Autor: Eliza Grabowska Szweicer
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zas ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611604 Autor: Konrad Różowicz
  Wydawnictwo Presscom