Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242134 Autor: Andała Sępkowska Justyna
  Wolters Kluwer
 2. Zamówienia publiczne krok po kroku
  Zamówienia publiczne krok po kroku
  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611802 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 3. Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611857 Autor: Agnieszka Szulakowska
  Wydawnictwo Presscom
 4. Informator
  Informator
  Książka systematyzuje czynności podejmowane w postępowaniu o zamówienia publiczne. Można w niej znaleźć tabele oraz schematy, które wskazują krok po kroku jak należy stosować Prawo zamówień public ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326980121 Autor: Rafał Duluk
  Oficyna Prawa Polskiego
 5. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platfor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611697 Autor: Ewa Kisiel
  Wydawnictwo Presscom
 6. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykon ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076883 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581622 Autor: Małgorzata Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611789 Autor: Piotr Trębicki
  Wydawnictwo Presscom
 9. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egze ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611826 Autor: Grzegorz Matejczuk
  Wydawnictwo Presscom
 10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611819 Autor: Jerzy Pieróg
  Wydawnictwo Presscom