Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2020

 1. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611789 Autor: Piotr Trębicki
  Wydawnictwo Presscom
 2. Zamówienia publiczne krok po kroku
  Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców
  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611802 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 3. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zas ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611604 Autor: Konrad Różowicz
  Wydawnictwo Presscom
 4. Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie C ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611680 Autor: Andrzej Łukaszewicz
  Wydawnictwo Presscom
 5. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykon ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076883 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 6. Umowa o roboty budowlane
  Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism
  Komentarz ze wzorami pisma stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów Prawa zamówień publicznych, zar ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984072 Autor: Jerzy Bieluk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo zamówień publicznych
  Nowe prawo zamówień publicznych 2020
  Nowe prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku, którą 14 października 2019 roku podpisał Prezydent RP. Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie procedur i ułatwienie z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788366248342 Autor: Elżbieta Sobczuk
  Wydawnictwo Presscom
 8. Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Prawo zamówień publicznych w praktyce instrukcja dobrego prowadzenia procedury zakupowej
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji usta ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873864 Autor: Andała Sępkowska Justyna
  Wolters Kluwer Polska
 9. OCHRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych
  W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji, odpowied ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873130 Autor: Marcin Czerwiński
  Wolters Kluwer Polska
 10. Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP
  Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem z suplementem elektronicznym
  W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043430 Autor: Wojdylak Sputowska Zofia
  ODDK