Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2018

 1. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platfor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611697 Autor: Ewa Kisiel
  Wydawnictwo Presscom
 2. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zas ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611604 Autor: Konrad Różowicz
  Wydawnictwo Presscom
 3. Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie C ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611680 Autor: Andrzej Łukaszewicz
  Wydawnictwo Presscom
 4. Zamówienia publiczne Nowe zasady
  Zamówienia publiczne Nowe zasady
  Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072342 Autor: Garbarczuk Ewa
  Wolters Kluwer
 5. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076883 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 6. Elektronizacja zamówień publicznych
  Elektronizacja zamówień publicznych
  Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247054 Autor: Magdalena Falkowska
  Wolters Kluwer Polska
 7. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w for ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241045 Autor: Więcław Bator Lidia
  Wolters Kluwer
 8. Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia public ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247078 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 9. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247641 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 10. Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611611 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom