Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych
  Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych
  Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych. W książce omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględni ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609012 Autor: Maria Michta
  Wolters Kluwer Polska
 2. Zamówienia publiczne krok po kroku
  Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców
  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611802 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 3. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611789 Autor: Piotr Trębicki
  Wydawnictwo Presscom
 4. Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611857 Autor: Agnieszka Szulakowska
  Wydawnictwo Presscom
 5. Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych
  Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych przykłady list sprawdzających
  Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588133 Autor: Marta Sochańska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia książka omawia stosowanie JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611819 Autor: Jerzy Pieróg
  Wydawnictwo Presscom
 7. Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2017
  Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019 Stan prawny na 23 kwietnia 2019 roku
  Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elek ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606011 Autor: Seria z paragrafem
  Wolters Kluwer Polska
 8. E-Zamówienia publiczne
  E-Zamówienia publiczne przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych
  Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373845 Autor: Gawrońska Baran Andrzela
  Infor
 9. Vademecum zamawiającego z płytą CD
  Vademecum zamawiającego z płytą CD
  Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594299 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platfor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611697 Autor: Ewa Kisiel
  Wydawnictwo Presscom