Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz
  Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz szczegółowy instruktaż sporządzania
  Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporzą ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042402 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 2. Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611611 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 3. Prawo zamówień publicznych Twoje prawo
  Prawo zamówień publicznych Twoje prawo Stan prawny 1 stycznia 2019 roku
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2019 r. – zmian ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583046 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Zamówienia publiczne krok po kroku
  Zamówienia publiczne krok po kroku
  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611802 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 5. Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611857 Autor: Agnieszka Szulakowska
  Wydawnictwo Presscom
 6. Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242134 Autor: Andała Sępkowska Justyna
  Wolters Kluwer
 7. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platfor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611697 Autor: Ewa Kisiel
  Wydawnictwo Presscom
 8. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykon ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076883 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581622 Autor: Małgorzata Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611789 Autor: Piotr Trębicki
  Wydawnictwo Presscom