Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie C ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611680 Autor: Andrzej Łukaszewicz
  Wydawnictwo Presscom
 2. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zas ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611604 Autor: Konrad Różowicz
  Wydawnictwo Presscom
 3. Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611611 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 4. Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
  Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
  Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611444 Autor: Sebastian Zaręba
  Wydawnictwo Presscom
 5. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egze ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611826 Autor: Grzegorz Matejczuk
  Wydawnictwo Presscom
 6. Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
  Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
  Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlane ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611321 Autor: Zbigniew Leszczyński
  Wydawnictwo Presscom
 7. Zamówienia publiczne krok po kroku
  Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców
  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611802 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 8. Vademecum zamawiającego z płytą CD
  Vademecum zamawiającego z płytą CD
  Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594299 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych
  Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych przykłady list sprawdzających
  Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588133 Autor: Marta Sochańska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo zamówień publicznych Twoje prawo
  Prawo zamówień publicznych Twoje prawo Ustawa Beck Stan prawny 1 stycznia 2019 roku
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2019 r. – zmian ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583046 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck