Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
  Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
  Temat pracy dotyczy (...) zarządzania publicznego obejmującego rozległe obszary współczesnego życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego w kraju i na świecie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina zarz ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788360251263 Autor: Olgierd Lissowski
  Wydawnictwo Naukowe Contact
 2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi
  Zamówienia publiczne na dostawy i usługi
  Atutem książki są liczne przykłady i praktyczne wskazówki na temat najczęściej prowadzonych postępowań na dostawy i usługi, zamówień na: promocję projektu, tłumaczenia, obsługę bankową czy dost ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723591 Autor: Wiktorowski
  Wydawnictwo Presscom
 3. Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych
  Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach uijnych
  Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych je ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723584 Autor: Karwatowicz
  Wydawnictwo Presscom
 4. Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  Zamówienia publiczne Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  W książce przedstawiono problematykę związaną z zamówieniami publicznymi w jednostkach oświatowych. Publikacja zawiera kilkadziesiąt szczegółowo przeanalizowanych kazusów z zakresu zamówień publicz ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443923 Autor: Puchacz K.
  Wolters Kluwer Polska
 5. Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych
  Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z komentarzem, wzorami i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)
  Praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te do ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378041481 Autor: Szyszkowski
  Wydawnictwo ODDK
 6. Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz
  Zamówienia publiczne na roboty budowlane Komentarz Łukaszewicz
  Książka wyd. Legis z 2013 roku przygotowana została z myślą o zamawiających udzielających zamówień w zakresie robót budowlanych oraz o wykonawcach ubiegających się o ich uzyskanie. W treści ujęte ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362370320 Autor: Łukaszewicz
  Wydawnictwo Legis
 7. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów na 2013 rok stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z nastę ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441028 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 8. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
  Książka dla kadry menedżerskiej jednostek ochrony zdrowia (pracowników działów administracyjnych, organizacyjnych i działów zakupów) oraz firm dostarczających urządzenia medyczne i leki. Książka za ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441356 Autor: Mazurek
  Wolters Kluwer Polska
 9. Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej
  Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej
  Zamówienia publiczne rozumiane jako umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, regulowane są ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788360631447 Autor: Guziński M.
  Kolonia Limited - Wrocław
 10. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
  Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
  Dokonywanie zakupów na dostawy i usługi informatyczne, przy zawrotnym tempie zmian na rynku IT, sprawia wiele problemów prawnych. Książka przedstawia jak sprawnie przeprowadzić tego typu postępowania prz ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788361188131 Autor: Iwona Ziarniak
  Wydawnictwo Presscom