Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych
  Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych
  Książka przeznaczona jest w szczególności dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w szkołach wyższych i instytutach badawczych oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326440335 Autor: Wójcik Paweł
  Wolters Kluwer Polska
 2. Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych
  Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych
  Indeks pojęć istotnych to podręczny przewodnik po coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych konstrukcjach, które spotykamy w zamówieniach publicznych. Publikacja stanowi zbiór najbardziej problemowyc ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788375370515 Autor: Olszewska Kazanecka Maria
  Verlag Dashofer
 3. Komisja przetargowa w praktyce
  Komisja przetargowa w praktyce
  Członkowie komisji przetargowej, mimo że jej status reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych, podlegają szczególnej odpowiedzialności, zwłaszcza na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dy ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723416 Autor: Filipek Małgorzata
  Wydawnictwo Presscom
 4. Przewodnik po zamówieniach publicznych
  Przewodnik po zamówieniach publicznych
  Wbrew pozorom poznanie tej zależności wcale nie jest łatwe, co sprawia, że często za naruszeniem przepisów stoi po prostu niewiedza. Tak bywa choćby z nadmiernymi wymaganiami zamawiającego względem wyk ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788362723027 Autor: Olszowska Halina
  Wydawnictwo Presscom
 5. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje. \r\n\r\nCzyteln ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326438233 Autor: Dzierżanowski Włodzimierz
  Wolters Kluwer Polska
 6. Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Książka porusza kwestie wywołujące wiele kontrowersji, takie jak: zatrzymanie wadium, nieuczciwa konkurencja czy zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT w cenie ofertowej. Autor wskazuje także, jakie czynn ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723126 Autor: Banasik Paweł
  Wydawnictwo Presscom
 7. Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych
  Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych Jak zamawiać projekty budowlane, systemy informatyczne, materiały promocyjne.
  W przypadkach gdy zamówienia publiczne dotyczą utworów, nieznajomość prawa autorskiego okazuje się bardzo problematyczna. Związane z tym trudności pojawiają się już na wstępnych etapach postępowani ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723140 Autor: Malczewska Agnieszka
  Wydawnictwo Presscom
 8. Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całej procedury udzielania zamówienia, dlatego powinien być sporządzany z należytą starannością i precyzją. Szczegółowa zawa ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788362723027 Autor: Banasik Paweł
  Wydawnictwo Presscom
 9. Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych
  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych Z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz
  Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowych regulaminów zamówień publicznych dla zamawiających zo ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788374266673 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 10. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem
  Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem
  Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. wynika, że zaledwi ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325540982 Autor: Andrzela Gawrońska Baran
  Wydawnictwo C.H.Beck