Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Zamówienia publiczne w sferze kultury
  Zamówienia publiczne w sferze kultury Poradniki ABC
  Poradnik przedstawia specyfikę uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury. W celu zilustrowania omówionej problematyki w poradniku zamieszczono analizę przykładowych stanów f ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407543 Autor: Rafał Golat
  Wolters Kluwer Polska
 2. Zamówienia publiczne nie są trudne
  Zamówienia publiczne nie są trudne
  Poradnik skierowany do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu rysunki, tabele, s ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407185 Autor: Justyna Olszewska Stompel
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kontrola zamówień publicznych
  Kontrola zamówień publicznych Zagadnienia Praktyczne. Wykłady Specjalizacyjne
  Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne\" ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów, jak i praktyków prawa, którzy chcą poznać przepisy prawa rządzące zewnętrzn ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325524548 Autor: Przemysław Szustukiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD
  Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD
  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obroci ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595715 Autor: Jakub Pawelec
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788361188599 Autor: Paweł Banasik
  Wydawnictwo Presscom
 6. Elektronizacja zamówień publicznych + DVD
  Elektronizacja zamówień publicznych + DVD
  Elektronizacja zamówień publicznych ciągle jest źródłem pytań i wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Sięgnij po ten poradnik wraz ze szkoleniem wideo, a nie zaskoczy Cię żadna zmi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326982118 Autor: Rafał Duluk
  Wiedza i Praktyka
 7. Zamówienia sektorowe Komentarz
  Zamówienia sektorowe Komentarz
  Komentarz przedstawia zasady i odrebnosci charakteryzujące zamówienia sektorowe, będące specyfi cznym rodzajem zamówien publicznych. .. Autorki omówily zasady wykładni zarówno polskich, jak i unijnych p ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326412158 Autor: Aldona Kowalczyk
  Wolters Kluwer Polska
 8. Zakupy do 30 tys euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014
  Zakupy do 30 tys euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014
  Swoisty przewodnik poświęcony nowym progom występującym w zamówieniach publicznych. Pozycja bibliograficzna podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówione zostały wszystkie aspekty dotyczące zak ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326931598 Autor: Hryc Ląd Agata
  Oficyna prawa polskiego
 9. Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016)
  Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016)
  Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016) ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788392783725 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
  Wydawnictwo Presscom
 10. Od umowy po realizację zamówienia
  Od umowy po realizację zamówienia Przewodnik dla szefa projektu
  W jaki sposób dobrać najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej książki pozwoli rozwiać ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788326403828 Autor: Garth Ward
  Wolters Kluwer Polska