Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2020

 1. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje. Czyteln ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326438233 Autor: Dzierżanowski Włodzimierz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Książka porusza kwestie wywołujące wiele kontrowersji, takie jak: zatrzymanie wadium, nieuczciwa konkurencja czy zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT w cenie ofertowej. Autor wskazuje także, jakie czynn ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723126 Autor: Banasik Paweł
  Wydawnictwo Presscom
 3. Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych
  Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych Jak zamawiać projekty budowlane, systemy informatyczne, materiały promocyjne.
  W przypadkach gdy zamówienia publiczne dotyczą utworów, nieznajomość prawa autorskiego okazuje się bardzo problematyczna. Związane z tym trudności pojawiają się już na wstępnych etapach postępowani ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723140 Autor: Malczewska Agnieszka
  Wydawnictwo Presscom
 4. Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całej procedury udzielania zamówienia, dlatego powinien być sporządzany z należytą starannością i precyzją. Szczegółowa zawa ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788362723027 Autor: Banasik Paweł
  Wydawnictwo Presscom
 5. Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych
  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych Z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz
  Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowych regulaminów zamówień publicznych dla zamawiających zo ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788374266673 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 6. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem
  Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem
  Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. wynika, że zaledwi ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325540982 Autor: Andrzela Gawrońska Baran
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Zamówienia publiczne na roboty budowlane
  Zamówienia publiczne na roboty budowlane Książka zawiera płytę CD
  Opracowanie w praktyczny sposób omawia procedurę udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane począwszy od konkursu na prace projektowe, poprzez zamówienia na wykonanie lub zaprojektowanie i wykon ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788361188650 Autor: Dorota Grochalska
  Wydawnictwo Presscom
 8. Zamówienia publiczne w sferze kultury
  Zamówienia publiczne w sferze kultury Poradniki ABC
  Poradnik przedstawia specyfikę uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury. W celu zilustrowania omówionej problematyki w poradniku zamieszczono analizę przykładowych stanów f ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407543 Autor: Rafał Golat
  Wolters Kluwer Polska
 9. Zamówienia publiczne nie są trudne
  Zamówienia publiczne nie są trudne
  Poradnik skierowany do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu rysunki, tabele, s ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407185 Autor: Justyna Olszewska Stompel
  Wolters Kluwer Polska
 10. Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji
  Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP
  Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzie ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8388904929 Autor: Paweł Granecki
  Twigger Wydawnictwo S.A.