Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Od umowy po realizację zamówienia
  Od umowy po realizację zamówienia Przewodnik dla szefa projektu
  W jaki sposób dobrać najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej książki pozwoli rozwiać ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788326403828 Autor: Garth Ward
  Wolters Kluwer Polska
 2. Zamówienia sektorowe
  Zamówienia sektorowe
  Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie problematyki zamówień sektorowych. Autorzy w sposób szczegółowy opisują procedury udzielania zamówień sektorowych w poszczególnych trybach ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374834599 Autor: Paweł Granecki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
  Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
  Niniejszy podręcznik ma zapoznać Czytelnika z zasadami, procedurami i organizacją dużych przedsięwzięć. Zawiera komentarze Autorki nawiązujące do doświadczeń praktycznych, które stanowią wskazówki ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837378215X Autor: Janina Kopietz Unger
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Funkcjonowanie w świecie, w którym rozwój systemów informatycznych w ciągu ostatnich lat objął wszystkie obszary naszej aktywności, a tempo zmian na rynku IT jest zawrotne, wymaga podejmowania trafnych ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788371438509 Autor: Arkadiusz Borowiec
  Politechnik Sp.z o.o. Księgarnia
 5. Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne
  Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne
  Autorzy uwzględniają złożoność tej dziedziny (Prawo zamówień publicznych Komentarz) i jej najnowsze przemiany, a ponadto nie. poprzestają na przedstawieniu teoretycznych konstrukcji prawnych, ale ukazu ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 837251514X Autor: Grzegorz Herc
  Wydawnictwo Difin
 6. Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007
  Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007
  Instruktażowe omówienie wszystkich etapów postępowania uproszczonego, począwszy od decyzji w sprawie wyboru trybu postępowania, poprzez szczegółowy opis procedury przygotowania postępowania, jego przeb ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374264174 Autor: Bartłomiej Kardas
  Wydawnictwo ODDK
 7. Zamówienia publiczne
  Zamówienia publiczne Nowe przepisy od 25 maja 2006 r.
  Opracowanie zawiera zaktualizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych Komentarz oraz przepisy wykonawcze. W artykule wprowadzającym zaprezentowano ważniejsze zmiany, które weszły w życie 25 maja 2006 r. ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8389604671 Autor:
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
 8. Prawo budowlane Zagospodarowanie przestrzenne zamówienia publiczne
 9. Instrukcja Sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych
  Instrukcja Sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych
  Książka przedstawia procedurę przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, uwzględniając nowelizację ustawy - z dnia 13 kwietna 2007 r. ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374400572 Autor: Andrzela Gawrońska Baran
  INFOR PL S.A.
 10. Zamówienia publiczne w praktyce