Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2020

 1. Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Funkcjonowanie w świecie, w którym rozwój systemów informatycznych w ciągu ostatnich lat objął wszystkie obszary naszej aktywności, a tempo zmian na rynku IT jest zawrotne, wymaga podejmowania trafnych ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788371438509 Autor: Arkadiusz Borowiec
  Politechnik Sp.z o.o. Księgarnia
 2. Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych
  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych
  Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy (także o wartości poniżej 14.000 euro), jak i zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374265652 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 3. Zamówienia sektorowe
  Zamówienia sektorowe
  Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie problematyki zamówień sektorowych. Autorzy w sposób szczegółowy opisują procedury udzielania zamówień sektorowych w poszczególnych trybach ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374834599 Autor: Paweł Granecki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007
  Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007
  Instruktażowe omówienie wszystkich etapów postępowania uproszczonego, począwszy od decyzji w sprawie wyboru trybu postępowania, poprzez szczegółowy opis procedury przygotowania postępowania, jego przeb ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374264174 Autor: Bartłomiej Kardas
  Wydawnictwo ODDK
 5. Instrukcja Sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych
  Instrukcja Sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych
  Książka przedstawia procedurę przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, uwzględniając nowelizację ustawy - z dnia 13 kwietna 2007 r. ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374400572 Autor: Andrzela Gawrońska Baran
  INFOR PL S.A.
 6. Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007
  Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 Szczegółowe objaśnienia pól formularzy, najczęściej popełniane błędy, wskazówki
  UWAGA! Rewolucyjna zmiana sposobu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8314264242 Autor: Bartłomiej Kardas
  Wydawnictwo ODDK
 7. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
  Książka jest efektem długoletnich badań nad zachowaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych. Przedstawia decyzje podejmowane przez podmioty sektora ochrony zdrowia ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517395 Autor: Hanna Lewandowska
  Wydawnictwo Difin
 8. Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Zamówienia publiczne bez tajemnic! Książka jest adresowana do osób przygotowujących i prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności: * zawiera omówienie przepisów us ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360235508 Autor: Wojciech Hartung
  Wydawnictwo Unimex
 9. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
  Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
  Niniejszy podręcznik ma zapoznać Czytelnika z zasadami, procedurami i organizacją dużych przedsięwzięć. Zawiera komentarze Autorki nawiązujące do doświadczeń praktycznych, które stanowią wskazówki ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837378215X Autor: Janina Kopietz Unger
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Zamówienia publiczne
  Zamówienia publiczne Nowe przepisy od 25 maja 2006 r.
  Opracowanie zawiera zaktualizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych Komentarz oraz przepisy wykonawcze. W artykule wprowadzającym zaprezentowano ważniejsze zmiany, które weszły w życie 25 maja 2006 r. ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8389604671 Autor:
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.