Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Prawo zamówien publicznych Komentarz do nowelizacji
  Prawo zamówien publicznych Komentarz do nowelizacji
  W komentarzu omówione zostały m.in. zagadnienia związane z opisem sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, możliwością zaliczkowania zamówień, jak również systemem środ ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376204369 Autor: Henryk Nowicki
  LexisNexis Polska
 2. Zamówienia publiczne
 3. Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Procedura postępowania przy zawieraniu publicznych kontraktów nie pozostawia stronom zbyt dużej swobody - postępowanie należy prowadzić według ściśle określonych reguł zawartych w ustawie z dnia 29 s ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8374260602 Autor: Aneta Jędrzejczyk
  Wydawnictwo ODDK
 4. Zamówienia publiczne po zmianach Komentarz
  Zamówienia publiczne po zmianach Komentarz Ujednolicony tekst ustawy. Tabelaryczne zestawienie zmian
  Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. wprowadzono wiele fundamentalnych zmian w Prawie zamówień publicznych. Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz z wyróżnieniem wprowadzonych zmian. ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374263164 Autor: Arkadiusz Szyszkowski
  Wydawnictwo ODDK
 5. Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007
  Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 Szczegółowe objaśnienia pól formularzy, najczęściej popełniane błędy, wskazówki
  UWAGA! Rewolucyjna zmiana sposobu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8314264242 Autor: Bartłomiej Kardas
  Wydawnictwo ODDK
 6. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
  Książka jest efektem długoletnich badań nad zachowaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych. Przedstawia decyzje podejmowane przez podmioty sektora ochrony zdrowia ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517395 Autor: Hanna Lewandowska
  Wydawnictwo Difin
 7. Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych
  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych
  Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy (także o wartości poniżej 14.000 euro), jak i zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374265652 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 8. Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji
  Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP
  Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzie ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8388904929 Autor: Paweł Granecki
  Twigger Wydawnictwo S.A.
 9. Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Książka jest adresowana do wszystkich uczestników zamówień publicznych, a przede wszystkim do osób przygotowujących i prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności: ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8360235260 Autor: Mateusz Winiarz
  Wydawnictwo Unimex
 10. Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Zamówienia publiczne po nowelizacji
  Zamówienia publiczne bez tajemnic! Książka jest adresowana do osób przygotowujących i prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności: * zawiera omówienie przepisów us ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360235508 Autor: Wojciech Hartung
  Wydawnictwo Unimex