Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611611 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom
 2. Prawo zamówień publicznych Twoje prawo
  Prawo zamówień publicznych Twoje prawo Stan prawny 1 stycznia 2019 roku
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2019 r. – zmian ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583046 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242134 Autor: Andała Sępkowska Justyna
  Wolters Kluwer
 4. Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
  Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykon ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076883 Autor: Ewa Marcjoniak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepis ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581622 Autor: Małgorzata Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
  Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Od ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611789 Autor: Piotr Trębicki
  Wydawnictwo Presscom
 7. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
  Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egze ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611826 Autor: Grzegorz Matejczuk
  Wydawnictwo Presscom
 8. Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie C ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611680 Autor: Andrzej Łukaszewicz
  Wydawnictwo Presscom
 9. Prawo do sądu w zamówieniach publicznych
  Prawo do sądu w zamówieniach publicznych
  Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248303 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwo ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611413 Autor: Mateusz Saczywko
  Wydawnictwo Presscom