Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zas ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611604 Autor: Konrad Różowicz
  Wydawnictwo Presscom
 2. Zamówienia publiczne Nowe zasady
  Zamówienia publiczne Nowe zasady
  Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072342 Autor: Garbarczuk Ewa
  Wolters Kluwer
 3. Elektronizacja zamówień publicznych
  Elektronizacja zamówień publicznych
  Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247054 Autor: Magdalena Falkowska
  Wolters Kluwer Polska
 4. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w for ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241045 Autor: Więcław Bator Lidia
  Wolters Kluwer
 5. Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
  Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia public ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247078 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 6. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247641 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 7. Komisja przetargowa w praktyce Filipek
  Komisja przetargowa w praktyce Filipek Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności
  Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstru ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611055 Autor: Filipek Małgorzata
  Wydawnictwo Presscom
 8. Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281089 Autor: Eliza Grabowska Szweicer
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
  Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
  Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611444 Autor: Sebastian Zaręba
  Wydawnictwo Presscom
 10. Vademecum wykonawcy po nowelizacji
  Vademecum wykonawcy po nowelizacji Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze
  Publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281089 Autor: Eliza Grabowska Szweicer
  Wydawnictwo C.H.Beck